Hrubieszow.TV: LI Sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie cz. 3

LI Sesja Rady Miasta Hrubieszowa z dnia 28.03.2014 r. – cz. 3: działalność MOPS, opieka nad zwierzętami bezdomnymi, radny informuje, że ma kota… w domu, taryfy za wodę i ścieki, dofinansowanie izby wytrzeźwień, budowa ścieżki rowerowej.

Reklamy

 

LI Sesja Rady Miasta Hrubieszowa z dnia 28.03.2014 r. – cz. 3:

– Informacja z działalności MOPS za 2013 r.,

– Uchwała w sprawie opieki nad zwierzętami bezdomnymi – zabezpieczenie środków na 2014 r. w wys. 68 tys. zł, jeden z radnych informuje, że ma kota… w domu.

– Uchwała w sprawie taryfy za wodę i ścieki na tym samym wysokim poziomie 2013 r.

– Dla izby wytrzeźwień w Zamościu pomoc finansowa w wys. 5.tys. zł.

– Miasto dofinansuje Zarząd Dróg Wojewódzkich kwotą 900 tys. ciąg pieszo – rowerowy na ul. Żeromskiego.

 

Wideo: hrubieszow.tv

 

Zobacz też:

WIADOMOŚCI – Radni o taryfach za wodę i inwestycjach 

WIADOMOŚCI – Hrubieszow.TV: LI Sesja Rady Miasta Hrubieszowa cz. 1

WIADOMOŚCI – Hrubieszow.TV: LI Sesja Rady Miasta Hrubieszowa cz. 2