Hrubieszów uczcił 157 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego

22 stycznia, na hrubieszowskim cmentarzu uczczono 157 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, składając kwiaty i znicze na mogiłach zmarłych powstańców.

Reklamy

 

Na mogiłach żołnierzy Powstania Styczniowego: ppor. Jana Pakulskiego, Władysława Ambrosiewicza oraz Leona Aleksandra Łaniewskiego kwiaty złożyła Burmistrz Miasta Hrubieszowa Marta Majewska, a także inicjatorzu uroczystości – członkowie Hrubieszowskiego Klubu Kolekcjonera.

Przy mogiłach odśpiewano hymn powstańców, Marsz Polonia i Hrubieszowska Ty Ziemico.


***

 

„Mnie ta ziemia od innych droższa” – z takimi słowami 157 lat temu, w dniu wybuchu Powstania Styczniowego, Powstańcy z Ziemi Hrubieszowskiej dołączyli do walki przeciwko Imperium Rosyjskiemu, podążając za Manifestem Tymczasowego Rządu Narodowego. Surowe represje ze strony zaborców nie wykorzeniły z ich serc marzeń o wolnej i Niepodległej Polsce.

W nocy z 22 na 23 stycznia 1863 Mikołaj Nieczaj, stając na czele oddziału liczącego przeszło 400 osób, przybył do Hrubieszowa, aby tchnąć ducha wyzwolenia w mieszkańcach spod jarzma zaborcy.

Świadectwem postawy oraz trwałym śladem historii jest zbiorowa mogiła Powstańców Styczniowych, na terenie naszego powiatu, w Mołożowie.

Pomimo klęski powstania, w którym stoczono blisko 1200 bitew i potyczek oraz licznych sankcji będących jego wynikiem, rzewna myśl o własnym państwie przetrwała, choć przyszło nam na to jeszcze poczekać. (źródło: facebook.com / Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie)

 

fot. UM Hrubieszów

 


 

Zobacz też:

WIADOMOŚCI – Hrubieszów: Remont mogił żołnierzy – legionistów poległych. Podsumowano projekt

WIADOMOŚCI – Hrubieszów: Odsłonięcie odnowionych mogił żołnierzy-legionistów