8 grudnia 2023

Hrubieszów uczcił 76. rocznicę lądowania pod Arnhem

23 września 2020 r. na hrubieszowskim cmentarzu odbyły się uroczystości upamiętniające 76. rocznicę wielkiej operacji desantowo – spadochronowej i lądowania 1 Polskiej Samodzielnej Brygady Spadochronowej gen. Stanisława Sosabowskiego pod Arnhem.

Reklamy

W uroczystości udział wzięła Starosta Hrubieszowski Aneta Karpiuk, przedstawiciele władz samorządowych Miasta i Gminy Hrubieszów, Pan Mieczysław Zapała, rezerwiści oraz rodzina i bliscy ppor. Mieczysława Pińkowskiego.

W określanej mianem największej powietrznodesantowej operacji II wojny światowej udział wziął hrubieszowianin ppor. Mieczysław Pińkowski, który jako młody chłopak został wywieziony do łagrów sowieckich, a później jako junak dostał się do 2 Korpusu Polskiego gen. Władysława Andersa, by w końcu stać się żołnierzem 1 Korpusu Wojska Polskiego i wchodzącej w jego skład 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej dowodzonej przez gen. Stanisława Sosabowskiego. Po zakończeniu wojny ppor. Pińkowski powrócił do kraju, gdzie do końca swojego życia – do 2005 r. mieszkał w Hrubieszowie.

Reklamy

info i fot. Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie