8 grudnia 2023

Hrubieszów: Uczniowie Kościuszki w zakładzie karnym (ZDJĘCIA)

W dniu 31.03.2022r. Zakład Karny w Hrubieszowie gościł uczniów klasy mundurowej wraz z opiekunem z miejscowego Licem Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki.

Reklamy

Podczas spotkania z uczniami st. chor. Paweł Sagadyn (inspektor działu ochrony) oraz st. chor. Jarosław Graf (wychowawca działu penitencjarnego) zwrócili uwagę na zadania Służby Więziennej. Przedstawili charakterystykę pracy poszczególnych działów w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie, wskazując na wzajemną współpracę między poszczególnymi pionami służby, która bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo jednostki oraz proces resocjalizacji. Jednym z poruszanych zagadnień były dostępne formy oddziaływań na skazanych z naciskiem na nauczanie, zatrudnienie oraz zajęcia kulturalno oświatowe.

Głównym celem spotkania było zainteresowanie młodych ludzi, którzy za chwilę będą podejmowali decyzję dotyczące swojej przyszłości, pracą w więziennictwie. Uczniom przedstawiono wymagania stawiane przed kandydatami do służby, przywileje i korzyści wynikające z bycia w tejże formacji. Omówiono, jak wygląda proces rekrutacji.

Reklamy

Młodzi mundurowi z zainteresowaniem słuchali o pracy w zakładzie karnym, zadając jednocześnie wiele pytań. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z wykorzystywanymi w służbie jednostkami broni oraz środkami przymusu bezpośredniego. Wysłuchali również prelekcji dotyczącej historii formacji mundurowej, jaką jest Służba Więzienna oraz poznali infrastrukturę hrubieszowskiej jednostki.

­

(źródło: ZK w Hrubieszowie / tekst i zdjęcia: st. chor. Jarosław Graf)


Zobacz też:

Hrubieszów: AmcarShow 2022 & Route 74 Rally w planowanym terminie odwołane

Hrubieszów: AmcarShow 2022 & Route 74 Rally w planowanym terminie odwołane