Hrubieszów: Umowy na kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne wraz z pompami ciepła podpisane

W dniu 24 lipca 2018 r. Burmistrz Miasta Hrubieszowa Tomasz Zając podpisał umowy z dwoma firmami, które będą realizowały w Hrubieszowie budowę instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Reklamy

 

W dniu 24 lipca 2018 r. Burmistrz Miasta Hrubieszowa Tomasz Zając podpisał umowy z firmami ECO-TEAM sp. z o. o., sp.k oraz JSB CONSTRUCTION PPHU Jolanta Sekuła w celu realizacji zamówienia pod nazwą: „Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w Mieście Hrubieszowie”.

Projekt jest współfinansowany kwotą 3 210 595,12 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: Energia przyjazna środowisku, Działanie: Wsparcie wykorzystania OZE. Wartość zadania wynosi 4 215 933,01 zł.

Podstawowym celem projektu jest poprawa i ochrona stanu środowiska naturalnego wpływającego na jakość życia mieszkańców. Wykorzystanie nowoczesnej technologii w postaci odnawialnych źródeł energii przyczyni się do wzrostu konkurencyjności obszaru gminy w regionie Lubelszczyzny, ponieważ będzie ona stanowiła przyjazne miejsce dla wypoczynku, zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Jest również przykładem działań o charakterze proekologicznym i gospodarczym, ale przede wszystkim przykładem aktywnego działania Gminy Miejskiej Hrubieszów w realizacji jej celów strategicznych z myślą o „jutrze” w oparciu  o sprawdzone modele biznesowo – społeczne i nowoczesne rozwiązania technologiczne.

Przedmiotem umowy z firmą ECO-TEAMjest wykonanie zamówienia w postaci dostawy wraz z instalacją i uruchomieniem 117 instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów.

Przedmiotem umowy z firmą JSB CONSTRUCTION PPHUjest wykonanie zamówienia w postaci dostawy wraz z instalacją i uruchomieniem 136 instalacji fotowoltaicznych wraz z pompami ciepła na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów.

 

źródło: UM Hrubieszów