Hrubieszów: Uroczyste wręczenie aktów mianowania na wyższe stopnie wojskowe

W dniu 14 sierpnia 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie odbyła się uroczystość wręczenia aktów mianowań na kolejne stopnie wojskowe żołnierzom niepodlegającym obowiązkowi służby wojskowej. Podczas uroczystości wręczono „Krzyże Obrońców Wołynia 1939 – 1944” żołnierzom 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, konspiratorom Ak i członkom samoobrony na Wołyniu.

Reklamy

 

Zgodnie z Decyzją Nr 659/KADR Dyrektora Departamentu Kadr z dnia 31 marca 2014 r. wręczenia aktów mianowań dokonał: Szef Wydziału Rekrutacji w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Zamościu mjr Jerzy Żołądek. 

Mianowania na stopień starszego chorążego sztabowego otrzymali:

chor. sztab. Caboń Edward s. Władysława

chor. sztab. Kurzyński Henryk s Edwarda

chor. sztab. Sioma Piotr s. Romana

chor. sztab. Ulanicki Edward s. Mieczysława

chor. sztab. Włosowski Bogusław s. Zygmunta

chor. sztab. Arcaba Piotr s. Tadeusza

chor. sztab. Mętrak Józef s. Jana

Mianowania na stopień młodszego chorążego otrzymali:

st. sierż. sztab. Chodak Bronisław s. Stanisława

st. sierż. sztab. Chwała Antoni s. Stanisława

st. sierż. sztab. Kiczyński Franciszek s. Jana

st. sierż. sztab. Kostecki Bronisław s. Waleriana

st. sierż. sztab. Kotlarek Waldemar s. Henryka

st. sierż. sztab. Kryszczuk Czesław s. Edwarda

st. sierż. sztab. Papuga Henryk s. Władysława

st. sierż. sztab. Przesmycki Jan s. Adolfa

st. sierż. sztab. Rydel Stanisław s. Michała

st. sierż. sztab. Sokołowski Zdzisław s. Lucjana

st. sierż. sztab. Ślązak Waldemar s. Jana

st. sierż. sztab. Ślęczkowski Zbigniew s. Jana

st. sierż. sztab. Tyrka Jerzy s. Bolesława

st. sierż. sztab. Zosiuk Mieczysław s. Józefa

sierż. sztab. Brzuszczak Zbigniew s. Czesława

sierż. sztab. Derlak Edward s. Czesława

sierż. sztab. Hanc Zbigniew s. Józefa

sierż. sztab. Łaskarzewski Mirosław s. Aleksandra

sierż. sztab. Pedo Zbigniew s. Walentego

sierż. sztab. Szydłowski Ryszard s. Antoniego

sierż. sztab. Walczuk Zenon s. Józefa

sierż. sztab. Zabawa Krzysztof s. Antoniego

sierż. sztab. Załoga Leszek s. Feliksa

sierż. sztab. Zygmunt Antoni s. Antoniego

Zgodnie z Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2014 r. Nr 112-30-2014 o nadaniu wyższego stopnia oficerskiego na stopień podporucznika mianowany został st. sierż. nie podl. ob. sł. wojsk. Opała Tadeusz s. Andrzeja.

Na podstawie Uchwały z dnia 11 lipca 2014 r. Zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii w Warszawie – Okręg Wołyński, „Krzyżem Obrońców Wołynia 1939-1944” zostali odznaczeni: ppłk Andrzej Puzon – Kapelan środowiska, kpt. Ryszard Kasprowicz, por. Zbigniew Tomaszczuk, ppor. Tadeusz Opała, sierż. Czesława Żarek, sierż. Teresa Buszkiewicz, ppor. Alfred Lewicki, Barbara Juchnowska, ppor. Henryka Czerska, por. Leon Laskowski-Traugut, st. chor. sztab. Zbigniew Kasprowicz, Tadeusz Garaj.

Wręczenia odznaczeń dokonał Prezes Okręgu Zbigniew Kasprowicz, ponadto za szczególne osiągnięcia w działalności organizacyjnej ŚZŻAK Kapituła Odznaki Pamiątkowej Uchwałą Nr 10/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. nadała Teresie Buszkiewicz odznaczenie pamiątkowe „Za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej”.

 

Zdjęcia »

 

źródło i fot. Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie