Hrubieszów: Uroczystości Staszicowskie

8 maja 2017 r. odbyły się w Hrubieszowie uroczystości poświęcone osobie ks. Stanisława Staszica.

Reklamy

 

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w kościele pw. św. Mikołaja w Hrubieszowie, skąd przeniosły się pod pomnik ks. St. Staszica. Kwiaty i wieńce pod pomnikiem złożyły delegacje samorządów, służb mundurowych, szkół i organizacji. Miasto Hrubieszów reprezentowali Burmistrz Miasta Tomasz Zając, Zastępca Burmistrza Marta Majewska i Przewodniczący Rady Miejskiej Anna Świstowska.

Druga część uroczystości odbyła się w Hrubieszowskim Domu Kultury. Konferencję otworzyli Prezes Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego Jerzy Leopold Krzyżewski i Burmistrz Miasta Hrubieszowa Tomasz Zając. Następnie głos zabrali prelegenci w osobach Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie Bogumiły Dragan-Szkodzińskiej, która zaprezentowała najnowszy Biuletyn TRH, a Bogdan Leszczuk przybliżył życie i działalność Staszica w prezentacji Stanisław Staszic – „Narodowi być użytecznym”. Na koniec z prelekcją „Wkład Stanisława Staszica w organizację szkolnictwa na Ziemi Hrubieszowskiej ” wystąpił dr Janusz Panasiewicz.

Tegoroczne uroczystości zostały zorganizowane przez Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie im. Stanisława Staszica pod patronatem Burmistrza Miasta Hrubieszowa.

 

źródło i fot. UM Hrubieszów