Hrubieszów: Uroczystości upamiętniające 76. rocznicę napaści Rosji Sowieckiej na Polskę

W czwartek 17 września odbyły się w Hrubieszowie uroczystości patriotyczno – religijne upamiętniające 76. rocznicę napaści Armii Czerwonej na Polskę. Odsłonięto również pomnik 8. Bydgoskiego Pułku Piechoty.

Reklamy

 

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 9:30 na cmentarzu wojennym w Hrubieszowie, gdzie złożono wieńce i wiązanki na pomnikach i mogiłach poległych w czasie I i II wojny światowej.

O godz. 10:00 w Kościele Garnizonowym odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny z udziałem wojskowej asysty honorowej oraz pocztów sztandarowych i w oprawie muzycznej zespołu Lechici.

Reklamy

Dalszy ciąg uroczystości miał miejsce przy pomniku 8. Bydgoskiego Pułku Piechoty. Po podniesieniu flagi państwowej na maszt i odegraniu Hymnu Rzeczpospolitej Polskiej, Burmistrz Hrubieszowa przywitał gości. Przemówienia okolicznościowe wygłosili: plk Marcin Maj, burmistrz Tomasz Zając, Starosta Hrubieszowski Józef Kuropatwa i poseł na sejm RP Marek Poznański. 

Po odsłonięciu i poświęcenie pomnika 8. Bydgoskiego Pułku Piechoty odbył się apel pamięci, po nim salwa honorowa, złożenie wieńców i wiązanek. Uroczystości zakończyło odegranie „Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego” i odprowadzenie wojskowej asysty honorowej oraz sztandarów.

Organizatorem uroczystości był Komitet Obchodów Świąt i Uroczystości Państwowych.