Hrubieszów: Urząd Miasta przekazał 28 laptopów dla hrubieszowskich szkół

Miasto Hrubieszów otrzymało dofinansowanie w kwocie 70 000 zł, które pozwoliło na pokrycie 100% wydatków poniesionych w związku z zakupem 28 laptopów dla hrubieszowskich szkół.

Reklamy

 

17 kwietnia 2020 r. została podpisana umowa dotycząca realizacji projektu grantowego „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemiekształcenia zdalnego”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

W ramach projektu Miasto Hrubieszów otrzymało dofinansowanie w kwocie 70 000 zł, które pozwoliło na pokrycie 100% wydatków poniesionych w związku z zakupem 28 laptopów marki DELL. Zakupiony sprzęt komputerowy umożliwi realizację przez uczniów i nauczycieli zajęć szkolnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Dzięki szybkim i zdecydowanym działaniom Urzędu Miasta Hrubieszów laptopy zostały przekazane do wszystkich miejskich szkół podstawowych już w ubiegłym tygodniu i są sukcesywnie udostępniane uczniom i nauczycielom.

 

info i fot. UM Hrubieszów