Hrubieszów: Urzędnik dojedzie do potrzebujących

Urząd Miasta Hrubieszów wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom mieszkańców wprowadził usługę „Mobilny Urzędnik”, polegającą na obsłudze klientów poza siedzibą Urzędu.

Reklamy

 

Usługa skierowana jest do osób zamieszkałych w granicach administracyjnych Miasta Hrubieszów, które z powodu niepełnosprawności ruchowej lub z racji starszego wieku mają problemy w poruszaniu się w stopniu uniemożliwiającym im samodzielną wizytę w Urzędzie Miasta Hrubieszów.

Zasady oraz zakres usług świadczonych w ramach usługi „Mobilny Urzędnik” określony jest w regulaminie (plik do pobrania poniżej).

Reklamy

 

Zgłoszenia można dokonać:

1. Telefonicznie w sekretariacie Urzędu pod numerem telefonu 84 696 23 80 wew. 22  od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 –  15.30,

2. Wysyłając e-maila na adres um@miasto.hrubieszow.pl.

 

W zgłoszeniu należy krótko wyjaśnić czego sprawa dotyczy, a także podać imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu.

Zgłoszenia obsługiwane są w kolejności ich przyjęcia.

Usługa jest realizowana w każdy wtorek w godzinach 10.00 – 14.00.

Usługa zostanie zrealizowana w najbliższym dniu obsługi, w którym jest wolny termin, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w innych dniach i godzinach pracy Urzędu.

Pracownik odpowiedzialny za wykonanie usługi skontaktuje się z mieszkańcem, aby ustalić sposób załatwienia sprawy i dogodny dla niego termin wizyty.

 

Pracownik w ramach wizyty:

– udzieli pomocy w wypełnieniu dokumentów,

– udzieli wyjaśnień w odniesieniu do procedury administracyjnej związanej z usługą,

– przyjmie wypełnione i podpisane dokumenty i dostarczy je w zamkniętej kopercie do sekretariatu w Urzędzie w dniu ich otrzymania.

 

Więcej informacji można uzyskać osobiście w Urzędzie Miasta Hrubieszów, ul. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1 – podinspektor ds. społecznych pok. 16 lub pod nr tel. 84 696 23 80 wew. 24.

 

Do pobrania: 

Regulamin usługi „Mobilny Urzędnik” (935.4KB)

 

info: UM Hrubieszów