8 grudnia 2023

Hrubieszów: Uwaga! To tylko ćwiczenia!

W dniach 21 – 22 września 2015 r. na terenie powiatu hrubieszowskiego i Hrubieszowa odbędzie się powiatowe ćwiczenie obronne oraz ćwiczenia Obrony Cywilnej pod kryptonimem „LHR – Huczwa 15”.

Reklamy

 

W czasie ćwiczenia na terenie miasta Hrubieszowa przeprowadzone zostaną dwa epizody praktyczne z udziałem powiatowych służb, inspekcji i straży.

Prosimy o zachowanie spokoju i stosowanie się do poleceń.

Reklamy

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego