8 grudnia 2023

Hrubieszów: VIII Konkursu Wiedzy o majorze Henryku Dobrzańskim „Hubalu” rozstrzygnięty

W dniu 30 kwietnia 2019 roku w Szkołach Podstawowych nr 1, 2 i 3 w Hrubieszowie odbył się VIII Konkurs Wiedzy o majorze Henryku Dobrzańskim „Hubalu”

Reklamy

 

Konkurs został zorganizowany przez Stowarzyszenie Edukacyjne „Razem”. Nagrody rzeczowe i upominki ufundował Starosta Hrubieszowski zaś puchary, grawerki na puchary i dyplomy Stowarzyszenie Edukacyjne „Razem” w Hrubieszowie.

W konkursie udział wzięły trzy drużyny, jedna reprezentująca SP nr 3 w Hrubieszowie pod kierunkiem Pani Irminy Spisackiej, druga reprezentująca SP nr 1 w Hrubieszowie pod kierunkiem pani Ewy Szostak i trzecia reprezentująca SP nr 2 w Hrubieszowie pod kierunkiem pani Marzeny Kańkowskiej.

Reklamy

W konkursie trzeba było rozwiązać test składający się z 24 pytań.

 

Szkołę Podstawową nr 3 w Hrubieszowie reprezentowali: Honorata Dobrowolska, Grzegorz Kędzierski, Kinga Żuraw, Miłosz Kondrak, Klaudia Lachowska.

Szkołę Podstawową nr 1 w Hrubieszowie reprezentowali: Zuzanna Greszeta, Łukasz Wójcik, Gabriela Sankowska, Hubert Szkudziński, Agata Czajkowska.

Szkołę Podstawową nr 2 w Hrubieszowie reprezentowali: Katarzyna Lebiedowicz, Magda Pirogowicz, Mateusz Klamer, Michał Jóźwiak, Norbert Pudło.

 

W łącznej punktacji poszczególne drużyny zgromadziły następującą ilość punktów:

1. SP nr 2 w Hrubieszowie – 104 pkt. I miejsce drużynowo.

2. SP nr 1 w Hrubieszowie – 89 pkt. II miejsce drużynowo.

3. SP nr 3 w Hrubieszowie – 87 pkt. III miejsce drużynowo.

 

Indywidualnie miejsca premiowane zajęli:

1. Michał Jóźwiak, Katarzyna Lebiedowicz, Magda Pirogowicz i Norbert Pudło – Ex aequo po 21 pkt.

2. Honorata Dobrowolska, Grzegorz Kędzierski, Mateusz Klamer i Łukasz Wójcik – Ex aequo po 20 pkt.

3. Gabriela Sankowska – 19 pkt.

 

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody i upominki wraz z pamiątkowymi dyplomami za udział indywidualny i drużynowo oraz puchary, które w dniu 15 maja 2019 roku wręczyli: Wojciech Sołtysiak – wicestarosta hrubieszowski i Tomasz Wojciech Antoniuk – prezes Stowarzyszenia Edukacyjnego „Razem” w Hrubieszowie.

Organizatorzy składają podziękowania pani Edycie Kucharskiej – dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie, Andrzejowi Jurczyńskiemu – dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 2 w Hrubieszowie oraz Marzannie Bednarczuk – dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 3 w Hrubieszowie, za udostępnienie sali na przeprowadzenie testu, a nauczycielom poszczególnych drużyn za przygotowanie dzieci do konkursu.

Dziękujemy dzieciom za wspaniałą wiedzę i przyjęcie zaproszenia do udziału w VIII Konkursie Wiedzy o majorze Henryku Dobrzańskim „Hubalu”.

Ósma edycja konkursu cechowała się dużym zainteresowaniem i wysokim poziomem wiedzy oraz koleżeńską i sympatyczną atmosferą. To potrzebne i ważne, że jest wielu, którzy czczą pamięć wielkiego żołnierza, człowieka z zasadami i olimpijskiego sportowca, który część swojego życia spędził w Hrubieszowie.

 

ORGANIZATORZY

(fot. Organizatorzy, Starostwo Powiatowe)