Hrubieszów: W 200. rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki

7 grudnia 2017 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu Filia w Hrubieszowie odbyła się konferencja pt. „W 200. rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki”.

Reklamy

 

Jej celem było nawiązanie do Obchodów Roku 2017, ustanowionego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Rokiem Tadeusza Kościuszki oraz przypomnienie postaci Wielkiego Polaka, jako symbolu walki o niepodległość.

Konferencję, swoją obecnością zaszczycili: Katarzyna Szabała-Jońska – Inspektor ds. Pedagogicznych Bibliotek Publicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Dariusz Czujkowski – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie, Radosław Szkudziński – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta w Hrubieszowie, dr Dorota Mach – Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu, Bartłomiej Bartecki – Dyrektor Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie, Dariusz Szadowski – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Hrubieszowie, twórcy naszego regionu, przedstawiciele placówek kulturalno-oświatowych, a także nauczyciele i uczniowie hrubieszowskich szkół. Konferencję otworzyła Elżbieta Rafalska, nauczyciel bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu Filia w Hrubieszowie, która przywitała prelegentów, zebranych gości i uczestników spotkania.

Wprowadzeniem do tematu konferencji było przywołanie historycznej postaci insurekcyjnego Naczelnika, w montażu pt. „Tadeusz Kościuszko – nieustające źródło inspiracji”, wykonanym przez młodzież z Zespołu Szkół Nr 3 im. T. Kościuszki w Hrubieszowie, pod kierunkiem nauczycieli: mgr Agnieszki Szymanik-Lipskiej i mgr Marioli Brudnowskiej.

Wiele ciekawych, mniej znanych wątków z życia Tadeusza Kościuszki, przedstawiła w swoim referacie „Niezwykły bohater, zwykły człowiek” – mgr Elżbieta Rafalska.

Następnie, dr hab. Mariusz Ausz, adiunkt Zakładu Edukacji Historycznej i Dziedzictwa Kulturowego UMCS w Lublinie, wygłosił wykład pt. „Obraz epoki Tadeusza Kościuszki”. Historię Kopca Kościuszki w Uchańce, upamiętniającego bitwę pod Dubienką, przedstawiła w prelekcji pod tym samym tytułem – dr Justyna Wojtiuk, pracownik Działu Historycznego Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie.

Elementem towarzyszącym konferencji była wystawa malarstwa Stanisława Eugeniusza Bodesa pt. „W Imię Wolności”. Malarz batalista, odnosząc się do swoich dzieł, przytoczył narodowe dzieje polskich bohaterów minionego czasu, w tym Tadeusza Kościuszki, walczącego o wolność i niepodległość naszej Ojczyzny. Składamy serdecznie podziękowanie prelegentom konferencji i wszystkim jej uczestnikom.

 

źródło i fot. BP Hrubieszów