Hrubieszów: W Jedynce „przełamują bariery” [ZDJĘCIA]

W dniach 3 – 7 października 2022 roku, w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie, zorganizowano obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji pod hasłem: „Przełamujemy bariery”.

Reklamy

W ramach tegorocznych obchodów, w dniach 4-5.10.2022r. odbyła się akcja czytelnicza „Poczytajki Bratka”, w której wzięli udział wszyscy uczniowie z klas I-III. Akcja została przeprowadzona przez Szkolny Klub Ortograffiti oraz Dziecięcy Dyskusyjny Klub Książki „Lekturynki”; wolontariuszami czytającymi bajki Bratka byli uczniowie z kl. 2a, przygotowani przez panią Małgorzatę Serafin oraz członkowie Klubu Ortograffiti.

Na korytarzach pojawiły się gazetki i instalacje, propagujące wiedzę na temat dysleksji i odmienności w zakresie przyswajania wiedzy przez różnych uczniów, w tym uczniów z dysleksją. W myśl tegorocznego hasła „Przełamujemy bariery”, uwrażliwiano uczniów na wykazanie postawy zrozumienia wobec osób z dysleksją. Zorganizowano konsultacje z pedagogiem-terapeutą dla rodziców oraz przesłano im materiały edukacyjne, dotyczące specyficznych trudności w uczeniu się.

Reklamy

­

W bibliotece szkolnej odbyło się spotkanie szkoleniowe dla nauczycieli pt. „O dysleksji przy kawie”, prowadzone przez pedagoga-terapeutę Martę Kuczyńską, sprzyjające wymianie nauczycielskich doświadczeń w zakresie pracy z uczniami ryzyka dysleksji i z dysleksją rozwojową na lekcjach oraz podczas zajęć terapeutycznych. Na półkach bibliotecznych wyeksponowano książki, ułatwiające naukę czytania i pisania.

Podczas wybranych lekcji języka polskiego oraz zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywały się gry i zabawy ortograficzne. Uczniowie pani Marty Lackowskiej rysowali piktogramy ortograficzne, pisali dyktanda z lukami oraz otrzymali sklernotki ortograficzne.

Jak co roku, uczniów zaproszono do udziału w konkursach utrwalających zasady ortograficzne i piękne pisanie. Klasy I-III wzięły udział w Konkursie Kaligraficznym, zaś uczniów klas I-VIII zaproszono do udziału w konkursie plastyczno-literackim pt. „Ortografia w przyrodzie”.

Uczniom nagrodzonym wręczono dyplomy i nagrody w postaci słowników ortograficznych. Wszystkie działania miały na celu propagowanie wiedzy na temat specyficznych trudności w uczeniu się oraz integrowanie społeczności szkolnej i uwrażliwianie na potrzeby uczniów ze SPE.

­


ZDJĘCIA:

­

info i fot. SP nr 1


Zobacz też:

Hrubieszów: Statuetki Hrubcia za rok 2022 wręczone! [ZDJĘCIA]

Hrubieszów: Statuetki Hrubcia za rok 2022 wręczone! [ZDJĘCIA]


Zerknij na Instagram →