Hrubieszów: W nocy, niedziele i święta apteki nieczynne? Pismo aptekarzy do Starostwa Powiatowego

W piśmie przesłanym 5 stycznia do Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie, właściciele i reprezentanci aptek zapowiadają, że od początku lutego – „najdłużej otwarte apteki będą czynne w dni powszednie w godzinach 8:00 – 21:00 oraz w soboty w godzinach 8:00 – 20:00. W innych dniach i godzinach apteki nie będą czynne”.

Reklamy

Pismo właścicieli i reprezentantów aptek do Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie:

­

Hrubieszów, dnia 05.01.2023 r.

Reklamy

­

­

Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie

ul. Narutowicza 34 22-500 Hrubieszów

W odpowiedzi na pismo Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie, znak: EPS.802.50.2022 z dnia 28.12.2022 r. dotyczącego spotkania w dniu 10.01.2023 r. o godzinie 10:00 w sprawie wypracowania ostatecznego stanowiska w zakresie organizacji pracy aptek w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy, informujemy, że my, niżej podpisani właściciele/reprezentanci aptek, odmawiamy uczestnictwa w wyżej wymienionym spotkaniu.

Ze strony Starostwa Powiatowego nie widzimy żadnych zachęt do wypracowania wspólnego stanowiska. Współpraca nie polega na zmuszaniu podmiotów prywatnych (aptek) do realizacji zadań publicznych będących w obowiązku Starostwa Powiatowego/Rady Powiatu. Do tego sprowadzały się dotychczasowe spotkania. Nie chcemy, by później uznawano je za przeprowadzenie konsultacji społecznych uzasadniających podjęcie uchwały Rady Powiatu. Uchwały, która, jak do tej pory, nie będzie uwzględniać obiektywnie uzasadnionego stanowiska reprezentantów/właścicieli aptek.

Wg danych Ministerstwa Zdrowia, w statystycznej polskiej aptece pracuje mniej niż 2 magistrów farmacji, z czego 83 % to kobiety. Tylko magistrowie farmacji, farmaceuci, mają uprawnienia do samodzielnej pracy. Technicy farmaceutyczni nie mają takich uprawnień.

W odróżnieniu od służb państwowych, które są finansowane z podatków, nikt aptekom nie płaci za dyżury, za gotowość do pracy. Całkowity koszt dyżurów spoczywa na barkach właścicieli aptek. Należy podkreślić, że apteki są samodzielnymi firmami, które w żaden sposób nie są zależne od nikogo, w tym od Starostwa lub Rady Powiatu. Jest czymś niezrozumiałym i zarazem niezwykle przykrym, że w XXI wieku Rada Powiatu w Hrubieszowie żąda pracy farmaceutów i nie oferuje im za to żadnego wynagrodzenia.

Większość aptek nie jest w stanie zapewnić całodobowych dyżurów bez naruszenia Kodeksu Pracy. Zmuszając nas do pracy ponad siły i możliwości, Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie naraża nas, farmaceutów, na błędy z przemęczenia, które mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie i życie pacjentów. Także nasze zdrowie oraz życie byłoby narażone przy tak długiej i odpowiedzialnej pracy. Nie godzimy się na tak duże ryzyko. Odpowiedzialność za skutki błędów spadłaby na nas, a nie na radnych lub Starostę.

Jesteśmy oburzeni faktem, iż od lat Starostwo/Rada Powiatu zmusza nas do realizacji zadania publicznego na własny koszt, narażając na straty finansowe, które w długofalowej perspektywie mogą spowodować likwidację aptek. Skutkiem tego będzie brak dostępu do leków nie tylko w nocy, ale również w dzień. Starostwo wiele razy kategorycznie odmówiło dofinansowania dyżurów. Wicestarosta Marek Kata wielokrotnie był informowany o tym, że dyżury nocne nie tylko w naszym powiecie nie mają nic wspólnego z ratowaniem życia i zdrowia mieszkańców, albowiem najczęściej sprzedawanymi produktami podczas dyżurów nocnych są: prezerwatywy, kubki na mocz, testy ciążowe, płyny do higieny intymnej lub chusteczki higieniczne.

Tożsame stanowisko zaprezentował Minister Zdrowia:

„Argumenty odnośnie kwestii ekspedycji nocnej zostały obalone również w kontekście tez o potrzebie dostępu do apteki całodobowej w przypadkach nagłych. Organ wskazał, że w sytuacji nagłego zagrożenia zdrowia lub życia, wedle wszelkich zasad prawdopodobieństwa, oraz logicznego rozumowania znajdującego oparcie w doświadczeniu życiowym, pacjent nie uda się do apteki w celu zaopatrzenia się w produkty lecznicze, tylko wezwie karetkę pogotowia lub skieruje się bezpośrednio do szpitalnego oddziału ratunkowego, gdzie zostanie mu udzielona pomoc, w tym zostanie zaopatrzony w niezbędne leki”. (Sygn. akt V SA/Wa 5239/2)

Stanowczo podkreślamy, że to nie farmaceuci przychodzą po zapłatę za odpowiedzialną pracę poza zwykłymi dniami i godzinami czynności aptek. To Starostwo/Rada Powiatu żąda naszych darmowych usług. Informujemy, że od 1 lutego 2023 r. nasze najdłużej otwarte apteki będą czynne w dni powszednie w godzinach 8:00-21:00 oraz w soboty w godzinach 8:00-20:00.

W innych dniach i godzinach apteki nie będą czynne.

Jesteśmy głęboko przekonani, że o naszej suwerennej i uzasadnionej decyzji, Starostwo poinformuje mieszkańców oraz uwzględni ją w przyszłych uchwałach Rady Powiatu.

­

(Podpisy, pieczątki…)

Pismo właścicieli i reprezentantów aptek do Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie – plik pdf. »


info – nadesłane – właściciele i reprezentanci Aptek


Zobacz też:

Artykuł na portalu dziennikwschodni.pl:

Bunt aptekarzy. W tym mieście nie kupisz w nocy lekarstwa dla chorego dziecka »


Hrubieszów: Kolejny raz staranowano ogrodzenie na ul. Partyzantów [ZDJĘCIA]

Hrubieszów: Kolejny raz staranowano ogrodzenie na ul. Partyzantów [ZDJĘCIA]


Zerknij na Instagram →