Hrubieszów: W podziękowaniu za odwagę i niezłomność. 37. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

W dniu 13.12.2018 r., w 37 rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, odbyło się uroczyste złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą pobyt więźniów politycznych w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie.

Reklamy

 

W uroczystościach Służbę Więzienną reprezentował Dyrektor Zakładu Karnego w Hrubieszowie płk Janusz Krotkiewicz, zastępca dyrektora mjr Tomasz Buczek oraz rzecznik prasowy ppor. Adrian Małecki wraz z pocztem sztandarowym jednostki.

Na zaproszenie dyrektora przybyli również przedstawiciele władz samorządowych z terenu hrubieszowskiego: Pani Marta Majewska – Burmistrz Miasta Hrubieszowa z asystą Straży Miejskiej, Pan Tomasz Zając – Wójt Gminy Hrubieszów, Pan Dariusz Czujkowski – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Starostwa Powiatowego oraz przewodnicząca NSZZ Solidarność Regionu Środkowo – Wschodniego Pani Anna Świstowska.


„Więźniowie stanu” w Hrubieszowie

Zakład Karny w Hrubieszowie był jednym z 52 ośrodków odosobnienia przeznaczonych do izolacji osób skazanych w oparciu o dekret o wprowadzeniu stanu wojennego, utworzonych 13 grudnia 1981 r., na mocy zarządzenia ministra sprawiedliwości prof. Sylwestra Zawadzkiego.

Przez jednostkę przewinęło się około 150 „więźniów stanu”. Pośród nich byli tacy, którzy po przełomie roku 1989 pełnili ważne funkcje polityczne w państwie.

W dawnym województwie zamojskim internowano 121 osób. W samym Hrubieszowie oraz rejonie hrubieszowskim zastrzymano łącznie 19 osób, przewożono ich do komendy rejonowej Milicji Obywatelskiej w Hrubieszowie, a następnie więźniarkami do AŚ w Krasnystawie.

 

 

opracowanie: ppor. Adrian Małecki

zdjęcia: kpt. Norbert Bazylewicz

źródło: ZK Hrubieszów

 

Więcej zdjęć >>