Hrubieszów: W sprawie odbudowy mogił pomordowanych kolejarzy

Społeczny Komitet Odbudowy Mogił Pomordowanych Kolejarzy postanowił odpowiedzieć na Państwa pytania. Wiele osób jest bardzo zainteresowanych tą sprawą, tym tematem, na jakim jesteśmy etapie i co dalej, jakie są efekty.

Reklamy


I tak, najważniejszą sprawą od powstania Komitetu było zebranie materiałów do dokumentacji, uzupełnienie i opracowanie dokumentacji technicznej i budowlanej, która musiała spełniać wymogi dla Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków – Delegatura w Zamościu.

Dokumentacja została pozytywnie i szybko zatwierdzona, została wydana pierwsza decyzja, która pozwoliła nam ubiegać się pozwolenia do Wojewody Lubelskiego – Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa na prowadzenie prac.

Sprawa była bardziej skomplikowana, wymagała dużo uzgodnień, wyjaśnień ale cel został uwieńczony. Kilka dni przed Świętem Zmarłych otrzymaliśmy pozytywną decyzję, która jest ostatecznym pozwoleniem do rozpoczęcia prac związanych z odbudową mogił.

Chcemy bardzo serdecznie podziękować osobom, które pomogły nam w tych pracach:

  • Panu, który bezinteresownie pomógł opracować dokumentację (prosił o niepodawanie swoich danych)

  • Pani Grażynie Żurawickiej, Dyrektor WUOZ – Delegatura w Zamościu oraz Pani Urszuli Nowakowskiej, która prowadziła nasze postępowanie za okazaną pomoc i cenne rady,

  • Panu Tomaszowi Woś, Z-cy Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz Pani Justynie Kostyra, z w/w wydziału za okazaną pomoc w pokonywaniu wszelkich trudności, wyrozumiałość oraz ufundowanie tablicy pamiątkowej przez Wojewodę Lubelskiego.

     

Do końca tego roku pozostało już niewiele czasu, w związku z czym nie planujemy już żadnych prac ziemnych ani budowlanych ze względu na okres zimowy. Planowane rozpoczęcie prac to połowa kwietnia 2016 roku i jednym ciągiem do ich zakończenia, jeżeli pozwolą na to warunki finansowe.

Została zebrana już jedna trzecia sumy pieniędzy na ten cel. Nasza akcja zbiórki pieniędzy na rzecz budowy pomnika pomordowanych kolejarzy cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem osób prywatnych i firm z całej Polski, które wpłacają na ten cel pieniądze, a nawet są fundatorami płyt nagrobnych.

Obecnie naszym priorytetem jest wykonanie pełnego kosztorysu, który jest nam niezbędny, żeby złożyć wniosek do Urzędu Rady Pomników Walk i Męczeństwa w Warszawie o dotację, następnie ogłosić przetarg i wybrać najlepszą ofertę.

Bardzo duże jest zainteresowanie braci kolejarskiej z całego kraju, która deklaruje pomoc i wsparcie finansowe: PKP, INTER CITY, CARGO, LHS – już otrzymaliśmy oraz wszystkie związki zawodowe działające na kolei.

Dzięki pomocy Członka Komitetu Pana Rajmunda Brzyckiego, otrzymaliśmy odnowione stare lampy kolejowe, które zostaną zamontowane przy mogiłach, symbolizując kolejarzy. Bardzo serdecznie dziękujemy.

Wiele osób z Państwa zapytuje się, gdzie można zakupić naszą kartkę – cegiełkę, którą wydaliśmy na tę okoliczność, jest ona pamiątką, a zarazem wsparciem na ten zaszczytny cel. Jest ona do nabycia w każdej naszej parafii hrubieszowskiej oraz Miejskiej Bibliotece przy Domu Kultury.

Zwracamy się do hrubieszowskich firm i instytucji o wsparcie finansowe na ten cel, bo ci pomordowani kolejarze oraz osoby cywilne kiedyś pracowali dla naszej Ziemi Hrubieszowskiej, byli najlepszymi strażakami, w chwilach wolnych naprawiali sprzęt rolniczy, który był niezbędny do prac polowych w tym trudnym okresie międzywojennym. Należy zaznaczyć, że kolej wąskotorowa, jej sieć była w całym naszym powiecie hrubieszowskim.

Bardzo ważną rzeczą, jaką chcemy poruszyć jest praca Członków Komitetu. Nikt z nas nie pobiera żadnej zapłaty, a wręcz przeciwnie, ale nie chcemy tego opisywać, bo jest to dla nas bardzo smutne. Nasze motto przewodnie to ROZKAZ, KTÓRY DAŁO NAM SERCE i to wykonamy.

Jeśli ktoś z Państwa chciałby wziąć udział w naszych pracach zapraszamy serdecznie. Działamy wspólnie razem z Komitetem Ratowania Zabytków Cmentarza i Parafią p.w.. Ducha Świętego.

Kolejną bardzo ważną sprawą, którą chcemy poruszyć są te wpisy internautów na portalu internetowym Lubiehrubie.pl, niektóre z nich są bardzo smutne i obrażające, pisane przez niektórych, co chcą dolać oliwy do ognia. Będziemy starać się za pośrednictwem Lubiehrubie.pl usuwać te wpisy.

Jeszcze żyje żona zamordowanego kolejarza, ich dzieci i osoby, które pamiętają tą rzeź i widziały je na własne oczy. Tam jest pochowanych razem 33 osoby, w tym malutkie dzieci. Chcemy, aby spoczywali w pokoju, uszanować ich miejsce pochówku, i ocalić od zapomnienia.

Na zakończenie chcemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim naszym darczyńcom, ludziom dobrej woli za okazałe serce, którzy nas dotąd wspierali finansowo, oraz składamy z okazji Nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku najserdeczniejsze życzenia, dużo szczęścia, zdrowia, pomyślności, radości i Łask Bożych dla wszystkich mieszkańców Ziemi Hrubieszowskiej i całej Polski, oraz Pokoju Całemu Światu.

 

Z serdecznym posłaniem

SPOŁECZNY KOMITET ODBUDOWY

MOGIŁ POMORDOWANYCH KOLEJARZY

 

***


Osoby, które są zainteresowane udzieleniem wsparcia finansowego, współpracą podajemy telefon kontaktowy; 728 204 888 oraz numer rachunku bankowego, na który mogą Państwo wpłacać pieniądze:

 

SPOŁECZNY KOMITET RATOWANIA ZABYTKÓW CMENTARZA

22-500 HRUBIESZÓW

BANK PEKAO S.A

I ODDZIAŁ W HRUBIESZOWIE

97 1240 2829 1111 0010 1012 9932

TYTUŁEM: MOGIŁY KOLEJARZY