Hrubieszów walczy o 10 milionów euro z funduszy norweskich

Na 213 złożonych wniosków, projekt Miasta Hrubieszowa pn. „Rozwoj lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji” zajął 18 miejsce uzyskując 214 punktów.

Reklamy

 

19 grudnia Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło listę 54 miast, które zakwalifikowały się do drugiego etapu Programu „Rozwój Lokalny”, finansowanego w ramach Funduszy norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021.

Na 213 złożonych wniosków, projekt Miasta Hrubieszowa pn. „Rozwoj lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji” zajął 18 miejsce uzyskując 214 punktów.

Kolejny etap projektu, to przygotowanie, przy wsparciu Instytutu Rozwoju Miast i Regionów oraz ekspertów Związku Miast Polskich, tzw. Kompletnych Propozycji Projektów (wraz z Planem Rozwoju Lokalnego i Planem Rozwoju Instytucjonalnego).

Drugi etap zakończy się wyłonieniem 15 miast, które będą mogły liczyć na wsparcie w wysokości od 3 do 10 mln euro (może ono sięgać nawet 100 proc. kosztów kwalifikowalnych).

Najlepsze projekty mają mieć charakter kompleksowy i uwzględniać aspekty środowiskowe (np. poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji szkodliwych gazów, pyłu i niskiej emisji, przejście na odnawialne źródła energii, niskoemisyjny transport publiczny), społeczne (skuteczna polityka mieszkaniowa ze szczególnym uwzględnieniem zmarginalizowanych obszarów miasta, redukcja bezrobocia i stopa ubóstwa, wdrażanie standardów dostępności zgodnie z programem dostępność Plus 2018 – 2025; redukcja migracji zarobkowej z małych i średnich miast do dużych ośrodków, a także stawianie czoła wyzwaniom starzejącego się społeczeństwa) oraz gospodarcze (np. wspieranie przedsiębiorczości i lokalnej gospodarki, wzmacnianie lokalnego rynku pracy, zwłaszcza w odniesieniu do osób wchodzących i dostosowujących się do rynku pracy).

 

info: UM Hrubieszów