Hrubieszów: Walne zebranie Stowarzyszenia Staszic

Zarząd Stowarzyszenia Staszic zaprasza członków na walne zebranie, które odbędzie się w środę 7 marca 2018 r.

Reklamy

 

Początek zebrania o godz. 16.00, drugi termin – 16.15, w siedzibie Stowarzyszenia, przy ul. 3 Maja 1 (budynek A Zespołu Szkół nr 2 – aula szkolna).

 

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.

3. Wybór komisji uchwał i wniosków.

4. Sprawozdanie Zarządu.

5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

6. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.

7. Propozycje planu pracy Stowarzyszenia na przyszły rok.

8. Podziękowania.

9. Dyskusja i wnioski.

10. Zakończenie obrad.

11. Zaproszenie na poczęstunek.

 

Zarząd Stowarzyszenia „Staszic”

Hrubieszów, dnia 16 lutego 2018 r.