Hrubieszów: Warsztaty tematyczne zintegrują osoby zagrożone wykluczeniem społecznym

Hrubieszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego rozpoczęło realizację projektu pt. „Hrubieszowskie warsztaty tematyczne możliwością integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Reklamy

 

Hrubieszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego w Hrubieszowie Piłsudskiego 1,  informuje o rozpoczęciu projektu pt. „Hrubieszowskie warsztaty tematyczne możliwością integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Hrubieszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego działające przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Hrubieszowie, który jest partnerem Projektu w dniu 09.04.2014 podpisało umowę z Gminą Miejską Hrubieszów na dofinansowanie Projektu „ Hrubieszowskie warsztaty tematyczne z możliwością integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w II konkursie grantowym „ Granty na rozwój NGO” w ramach projektu „ Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy           z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Całkowita wartość projektu wynosi 55.000 zł w tym dofinansowanie 49.500 zł, wkład własny 5.500 zł.

Okres realizacji  09. 04. 2014 – 28. 02. 2015 r.

Projektem objętych jest 25 osób. 15 osób, do których skierowana jest większość działań stanowią osoby niepełnosprawne oraz zagrożone wykluczeniem społecznym, pozostałe 10 osób to wolontariusze, którzy będą w ramach projektu uczestniczyć w niektórych działaniach projektowych tj. konferencje, wyjazd do Masłomęcza do „Wioski Gotów”, wyjazd do Lublina – wizyta studyjna.

Działania projektowe pozwolą na aktywizację społeczno-zawodową i integrację ze społeczeństwem osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie zintegrowanego środowiskowego klubu „Bądźmy aktywni”, w którym   w ramach różnych zajęć – warsztatów tematycznych ( komputerowe, plastyczne/decupage, kulinarne, komunikacja interpersonalna) nabędą nowych umiejętności aktywizujących do podjęcia zatrudnienia, rozwoju własnych zainteresowań, oraz dowiedzą się o historii pobytu Gotów w kotlinie hrubieszowskiej,  ich życiu i zwyczajach.

Informacje szczegółowe na temat projektu można uzyskać pod nr tel. 84 696 22 19 lub  na stronie www.sdshrubieszow.hol.es