Hrubieszów: Więźniowie szyją maseczki

Ponad 500 sztuk maseczek ochronnych tygodniowo powstaje w sali widzeń Zakładu Karnego w Hrubieszowie.

Reklamy

 

W dobie wprowadzonego stanu epidemii na terenie Polski, Służba Więzienna na szeroką skalę zainicjowała różne przedsięwzięcia, które mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się trwającej epidemi.

Skazani odbywający karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie zostali zaangażowani do akcji pomocowej, której celem jest wykonanie maseczek ochronnych. Uszyte maseczki przekazywane są funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym jednostki, a w miarę zwiększenia produkcji również do innych instytucji potrzebujących wsparcia. Wszelkie podejmowane czynności odbywają się z zachowaniem najwyższych standardów, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Reklamy

Hrubieszowska jednostka zakupiła maszyny do szycia oraz niezbędne produkty, z których powstają maseczki ochronne. Z inicjatywy Zarządu Terenowego NSZZFiPW w Hrubieszowie podjęto decyzję, że ze środków zgromadzonych na koncie związku zostaną zakupione materiały służące do szycia maseczek. Swoją pomoc w realizacji przedsięwzięcia zadeklarowała również lokalna społeczność.

9 kwietnia 2020 roku Zakład Karny w Hrubieszowie przekazał 400 maseczek ochronnych do Domu Pomocy Społecznej w Tyszowcach oraz Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Smoligowie.

Pierwsza partia maseczek wyprodukowanych w hrubieszowskim zakładzie karnym trafiła do najbardziej potrzebujących. Dom Pomocy Społecznej w Tyszowcach zatrudnia aż 100 pracowników. Zapewnia opiekę nad osobami  przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi w  różnym wieku. Zamieszkują tam również osoby z chorobami układu sercowo – naczyniowego i chorobami reumatycznymi, ze schorzeniami nowotworowymi w różnych stadiach choroby.

Placówka w Smoligowie udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących swoim zakresem leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób nie wymagających hospitalizacji, które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego, mają ukończony proces diagnozy, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji.

Przekazane maseczki posłużą zarówno pensjonariuszom ośrodka, ale przede wszystkim pracującemu w nim personelowi.

Również 9 kwietnia 2020 roku za pośrednictwem przewodniczącego Zarządu Terenowego NSZZFiPW w Hrubieszowie st. chor. Jarosława Kowalczyka, hrubieszowska jednostka otrzymała niezbędne materiały służące do produkcji kolejnych maseczek ochronnych.

Dyrekcja ZK w Hrubieszowie czyni dalsze starania, aby pozyskać kolejne partie materiałów, dzięki którym maseczki będą mogły trafić do najbardziej potrzebujących.

 

źródło i fot. ZK Hrubieszów