Hrubieszów: Więźniowie wykonują społecznie prace porządkowe i pomocnicze

Na mocy podpisanych umów o zatrudnienie nieodpłatne skazani z Zakładu Karnego w Hrubieszowie wykonują prace porządkowe i pomocnicze w domu samopomocy, parafiach, szkołach, szpitalu, placówkach Straży Granicznej, a także na rzecz miasta i gminy.

Reklamy

 

W dniu 18 sierpnia 2017 roku Dyrektor Zakładu Karnego w Hrubieszowie ppłk Janusz Krotkiewicz podpisał kolejną umowę o zatrudnienie nieodpłatne, z kpt. Piotrem Gronowiczem – Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie. Pięciu skazanych wykonywać będzie tam prace porządkowe.

Wykonywanie prac społecznych przez osadzonych to dobra metoda na powrót do normalnego i odpowiedzialnego funkcjonowania w społeczeństwie. Praca uczy odpowiedzialności, współpracy, czyni z człowieka istotę społeczną. Aktywizowanie więźniów do tego typu prac umożliwia samorządom i innym instytucjom pozyskanie sumiennych i zdyscyplionowanych pracowników zaangażowanych w powierzone im zadania.

Zakład Karny w Hrubieszowie w ramach rządowego programu „Praca dla Więźniów” prowadzi zintensyfikowane działania dążące do pozyskania nowych miejsc pracy dla osadzonych.

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem z oferty pracy więźniów do kontaktu z funkcjonariuszami zajmującymi się zatrudnieniem osadzonych w naszej jednostce pod numerem tel. 84 696 69 00.

 

Opracowanie i fot.: ppor. Adrian Małecki (ZK Hrubieszów