Hrubieszów: Wniosek o odwołanie Zarządu Powiatu

Pięcioro radnych Rady Powiatu złożyło w dniu 7 grudnia do jej przewodniczącego wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji i odwołanie Zarządu Powiatu V kadencji.

Reklamy

 

Wniosek radnych rady powiatu Hrubieszowskiego o odwołanie zarządu Powiatu V kadencji.

Na podstawie § 20, ust.2 Statutu Powiatu Hrubieszowskiego (uchwała nr. XXV/226/2013 z dnia 24 dnia października 2013r.) Radni Prawa i Sprawiedliwości powiatu Hrubieszowskiego Maksymowicz Radosław, Fornal Dariusz, Grabarczuk Jan, Wojturska Małgorzata oraz radny p. Zbigniew Dolecki wnieśli w dniu 07.12.2017r. o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady powiatu Hrubieszowskiego w temacie:

1. Odwołanie obecnego całego Zarządu Powiatu w Hrubieszowie V kadencji

2. Powołaniu nowego Zarządu Powiatu w Hrubieszowie V kadencji

 

Uzasadnienie

Podczas XVI sesji Rady Powiatu w Hrubieszowie w dniu 27.10.2016r radni Prawa i Sprawiedliwości pow. Hrubieszowskiego Radosław Maksymowicz, Grabarczuk Jan, Wojturska Małgorzata złożyłi Przewodniczącemu Rady Powiatu wniosek o podjęcia działań w celu wyjaśnienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Zarządu Powiatu jakie zostały przedstawione w mediach społecznościowych oraz prasie lokalnej. Zarówno Przewodniczący rady jaki i jego Zastępcy oraz Członkowie Zarządu w dyskusji jednoznacznie stwierdzili, że przedstawione zarzuty są nieprawdziwe i bezpodstawne, zaś do rozstrzygania takich spraw są odpowiednie organy państwa.

Wobec faktu, że prokuratura Okręgowa w Zamościu sygn. PO I Ds. 115.2016 zastosowała środki zapobiegawcze (środki te staną się wykonalne z chwila uprawomocnienia się postanowienia) w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych odpowiednio dla Starosty i Zastępcy Starosty Hrubieszowskiego. Dla zachowania należytego pozytywnego wizerunku Powiatu Hrubieszowskiego dalsze funkcjonowanie zarządu w obecnym składzie nie daje gwarancji bezstronnego i obiektywnego wyjaśniania nieprawidłowości które są przedmiotem śledztwa sygn. PO i Ds. 115.2016 jak również innych postępowań prowadzonych obecnie przez uprawnione organy państwa.

 

1. Maksymowicz Radosław

2. Grabarczuk Jan

3. Fornal Dariusz

4. Wojturska Małgorzata

5. Dolecki Zbigniew

 

źródło i fot. Wnioskodawcy