Hrubieszów: Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu

Do przewodniczącego Rady Powiatu w Hrubieszowie wpłynął wniosek podpisany przez 7 radnych opozycji o zwołanie nadzwyczajnej sesji. Powodem jest dramatyczna sytuacja epidemiczna w powiecie i konflikt w hrubieszowskim szpitalu.

Reklamy

Dziś, grupa siedmiorga radnych z opozycji wobec koalicji rządzącej powiatem hrubieszowskim, złożyła wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu Józefa Kuropatwy, o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu.

W uzasadnieniu złożonego wniosku czytamy:

W ostatnich tygodniach, w związku z nadejściem trzeciej fali epidemii, notuje się rekordowy wzrost liczby zachorowań w powiecie hrubieszowskim, w porównaniu do innych powiatów województwa lubelskiego.

Dodatkowo, w przestrzeni publicznej, w prasie oraz mediach elektronicznych i społecznościowych, systematycznie spotykamy się z informacjami o konflikcie Starosty Hrubieszowskiego i Zarządu Powiatu z Dyrekcją SP ZOZ, a nawet uwłaczającymi dobrym obyczajom dyskusjami pomiędzy niektórymi radnymi Rady Powiatu w Hrubieszowie.

Sytuacja ta nie sprzyja działaniom nakierowanym na walkę z pandemią i budzi u mieszkańców powiatu słuszne zaniepokojenie o bezpieczeństwo zdrowia i życia.

Dlatego uważamy, że dla uspokojenia powstałych emocji konieczna jest rzetelna ocena istniejącego stanu, a podmiotem najbardziej uprawnionym do tego jest Rada powiatu, jako organ, który SP ZOZ utworzył i jest ustawowo uprawniony do dokonywania takich ocen. 


Skany złożonego wniosku:


Zobacz też:

Hrubieszów – ciemny punkt na mapie epidemii – „sytuacja jest krytyczna”

Hrubieszów – ciemny punkt na mapie epidemii – „sytuacja jest krytyczna”

LubieHrubie na Instagramie