Hrubieszów: Wspólnie aktywnie dążyć do celu

Zapraszamy na bezpłatne zajęcia z rehabilitacji, logopedii, integracji sensorycznej, sensoplastyki, ESDM, treningu umiejętności społecznych oraz grafomotoryki.

Reklamy

Rodzicu, opiekunie! Jeśli chcesz, aby Twoje dziecko uczęszczało na bezpłatne zajęcia: z rehabilitacji, logopedii, integracji sensorycznej, sensoplastyki, ESDM, i Treningu Umiejętności Społecznych oraz grafomotoryki, to możesz je zapisać już w dniach od 2 września 2020 r. do 5 września 2020 r. w Fundacji „Zakątek Terapeutyczny” w Hrubieszowie.

Od 2 września do 10 listopada 2020 roku będzie realizowany projekt „Wspólnie aktywnie dążyć do celu”, który jest dofinansowany przez Województwo Lubelskie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a dotację otrzymaliśmy z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.

Jeśli Twoje dziecko spełnia poniższe kryteria, to nie zwlekaj tylko Je zapisz, ponieważ ilość miejsc jest ograniczona. W zajęciach może wziąć udział 45 uczestników. Każdy z uczestników może uczestniczyć w jednych zajęciach, jedynie 5 beneficjentów może wziąć udział w dwóch zajęciach.

Kryteria udziału w projekcie:

– dzieci i młodzież z terenu dwóch powiatów: zamojskiego i hrubieszowskiego,
– wiek uczestników od 6 miesięcy – 20 lat (w zależności od rodzaju zajęć),
– osoby biorące udział w projekcie posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub opinię wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
– uczestnikami mogą być osoby z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, autyzmem w tym z Zespołem Aspergera, niedowidzące, niedosłyszące lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
– prawidłowo wypełniona deklaracja (data wypełnienia deklaracji – nie wcześniej niż 02.09.2020 i chęć uczestniczenia w zajęciach – zaznaczamy jedno lub dwa, nie więcej),
– jednym z kryteriów doboru uczestników na grupowe zajęcia z Treningu Umiejętności Społecznych są umiejętności komunikacji werbalnej,

– na zajęcia z ESDM będą brane pod uwagę dwa następujące kryteria: zainteresowanie przedmiotami o minimalne umiejętności posługiwania się przedmiotami,

 

W ramach projektu oferujemy następujące bezpłatne zajęcia, które będą trwały 9 spotkań:

– indywidualne zajęcia ruchowo – rehabilitacyjne – dla 5 dzieci w wieku od 6 miesięcy – 9 lat.

– indywidualne zajęcia terapeutyczne w zakresie logopedii – dla 5 dzieci w wieku od 2 – 14 lat.

– indywidualne zajęcia terapeutyczne z integracji sensorycznej – dla 10 dzieci w wieku od 2 – 14 lat. Terapia integracji sensorycznej polega na zabawie ukierunkowanej i prowadzonej przez specjalistów.

– grupowe zajęcia terapeutyczne z Sensoplastyki@ – dla 10 dzieci w wieku od 3 – 14 lat.

Celem zajęć będzie budowanie twórczych, samodzielnych i zrównoważonych osobowości, które będą maksymalnie przygotowane do wyzwań jakie stawia współczesna rzeczywistość. Program zajęć będzie zawierał m.in. następujące tematy: ,,Zaczarowana woda”, „Lawowa lampa”, „Smalec bezglutenowy.

– grupowe zajęcia – Trening Umiejętności Społecznych – terapią będzie objętych 15 uczestników w wieku od 3 – 20 lat, podzielonych na trzy grupy wiekowe (przedszkole, szkoła podstawowa oraz młodzież klasy VII do szkoły ponad podstawowej). Zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu po 1,5 godziny.

– indywidualne zajęcia – Early Start Denver Model (ESDM) – jest to specjalistyczna terapia dla 5 dzieci ze spektrum autyzmu w wieku od 1 roku do 5 lat.

– indywidualne zajęcia – „Grafomotoryka – od biegania do pisania” – dla 5 dzieci w wieku od 5 – 10 lat. Celem zajęć jest usprawnianie umiejętności grafomotorycznych, przygotowanie dziecka oraz usprawnianie funkcji umiejętności pisania.

Zapisy na zajęcia przyjmujemy od 2.09.2020 r. (środy) do 5.09.2020 r. (soboty) w Fundacji „Zakątek Terapeutyczny” ul. Plac Wolności 13 w Hrubieszowie (dawny sklep Pelikan, wjazd do góry między lodami Duławskich a Barem Szamanko. Fundacja od środy do piątku będzie czynna w godzinach 15.00 – 18.00, zaś w sobotę od godziny 10.00 – 13.00.

Serdecznie zapraszamy do zapisów i składania kompletu dokumentów (deklaracji oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub opinii wczesnego wspomagania rozwoju dziecka).


fot. FZT

fzt20200831-1024