Hrubieszów: Wstąp w szeregi 2 Pułku Rozpoznawczego. Kwalifikacje już 23 maja!

Tajemnica, cisza oraz umiejętność krycia się – to atuty zwiadowców 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego. Kwalifikacje do służby odbędą się już 23 maja!

Reklamy

 

Żołnierzem zawodowym może zostać pełnoletni obywatel polski, zarówno kobieta, jak i mężczyzna o nieposzlakowanej opinii, posiadający odpowiednie kwalifikacje oraz zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej.

 

Do korpusu szeregowych zawodowych może być powołany:

– żołnierz służby kandydackiej, posiadający ukończone gimnazjum, po odbyciu przez niego szkolenia wojskowego w ośrodku szkolenia w ramach służby przygotowawczej;

– szeregowy lub starszy szeregowy rezerwy, który odbył zasadniczą służbę wojskową oraz ukończył co najmniej gimnazjum i posiada przygotowanie zawodowe lub odpowiednie kwalifikacje;

– funkcjonariusze z innych służb mundurowych, posiadający ukończone gimnazjum i posiadający przygotowanie zawodowe lub odpowiednie kwalifikacje.

 

Kandydaci powinni posiadać:

– zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do przystąpienia do sprawdzianu z wychowania fizycznego;

– strój sportowy, książeczka wojskowa, dowód osobisty oraz inne dokumenty potwierdzające zdobyte kwalifikacje i uprawnienia.

 

Kwalifikacje realizowane są w dwóch etapach, obejmujących część praktyczną (sprawdzian z wychowania fizycznego) i teoretyczną (test z wiedzy ogólnej oraz rozmowa kwalifikacyjna).

Terminy kwalifikacji: najbliższy już 23 maja.

Kolejne terminy rekrutacji będą podawane na bieżąco w aktualnościach na stronie głównej pułku.

Chętni muszą mieć odbytą zasadniczą służbę wojskową lub odbytą służbę przygotowawczą.

Zainteresowani w dniu kwalifikacji powinni przybyć na godz. 08.00.

Kandydaci powinni posiadać przy sobie:

– strój sportowy;

– dowód osobisty (książeczkę wojskową);

– zaświadczenie lekarskie dopuszczające do egzaminu z wychowania fizycznego.

 

Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem: 261 158 268 lub 261 158 220.

 

(info i grafika: 2PR)