Hrubieszów: Wybory w Towarzystwie Regionalnym Hrubieszowskim

W Hrubieszowskim Domu Kultury w dniu 10 grudnia 2017 r. Zarząd Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego im. Stanisława Staszica w Hrubieszowie przeprowadził XXIV walny zjazd. O miejsca w Zarządzie trwała zacięta walka, prowadzący zebranie sędzia Stanisław Mielniczuk zarządził ponowne głosowanie. Na kolejną kadencję prezesem został wybrany Jerzy Leopold Krzyżewski.

Reklamy

 

W obecności m.in. przedstawiciela zarządu wojewódzkiego Arkadiusza Bratkowskiego, Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie Artura Sępocha, Burmistrza Miasta Tomasza Zająca, wice Burmistrz Marty Majewskiej, przewodniczącej RM Anny Świstowskiej, byłych Burmistrzów Hrubieszowa Tadeusza Garaja i Czesława Podgórskiego otwarcia Zjazdu dokonał prezes TRH Jerzy L. Krzyżewski.

Po czym były europoseł A. Bratkowski wręczył Medale Zasłużony dla Województwa Lubelskiego Emilii Feliksiak i Jerzemu Krzyżewskiemu oraz dodatkowe wyróżnienie Dorocie Grzymale. Natomiast dyrektor WOK w Lublinie wręczył dla dziesięciu wyróżniających się w działalności społecznej dyplomy – podziękowania.

Na przewodniczącego prowadzącego zebranie wybrano sędziego Stanisława Mielniczuka, sekretarza Martę Podgórską i protokolanta obrad Kazimierza Łukiewicza.

Obszerne sprawozdanie z działalności TRH w minionej kadencji przedstawił prezes Krzyżewski. Komisji rewizyjnej jej przewodniczący Maurycy Mikita. Sądu koleżeńskiego Krystyna Przybysz. Następnie rozpoczęła się dyskusja, w której głos m.in. zabierali: Burmistrz T. Zając. Helena Bojarczuk, Henryk Kazimierz Lebiedowicz…

Powołano Komisje Zjazdowe i tak, komisja wyborcza w składzie: Jerzy Pyc, Władysław Koman, Paweł Nowak, komisja skrutacyjna: Justyna Wojtiuk, Dorota Grzymała i Paweł Koman.

Z Sali podano kandydatów do Zarządu TRH, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego i przystąpiono do głosowania. Po przerwie wypełnionej konsumpcją ciasteczek i napojów kawiarnianych oraz miłymi rozmowami nastąpił powrót na salę obrad.

W trakcie przedstawiania wyników głosowania okazało się, że trzy ostatnie osoby z 12 kandydatów uzyskały taką samą ilość głosów a zarząd, może liczyć 10 osób. Dlatego prowadzący zebranie zarządził ponowne głosowanie w wyniku, czego…

Zarząd po ukonstytuowaniu się wygląda następująco:

Prezes – Jerzy Leopold Krzyżewski

Wice – Emila Feliksiak

Katarzyna Suchecka – sekretarz

Czesław Podgórski – skarbnik

Helena Piekarz – kronikarz

Członkowie:

Bogumiła Dragan – Szkodzińska

Henryk Kazimierz Lebiedowicz

Kazimierz Łukiewicz

Wiesław Sikora

Agnieszka Skubis – Rafalska


Komisja rewizyjna:

Maurycy Mikita – przewodniczący

Andrzej Jączek

Jadwiga Sanek


Sąd koleżeński:

ks. Waldemar Malinowski – przewodniczący

Krystyna Przybysz

Marek Ambroży Kitliński

 

Po ogłoszeniu wyników odczytano i zatwierdzono podjęte uchwały, nastąpiły podziękowania i po 4,5 godziny obrady zamknięto.

Do głosowania i kandydowania do władz uprawnieni byli wyłącznie członkowie TRH z opłaconymi bieżącymi składkami.

 

Opracował – Marek Ambroży Kitliński (mak)

Foto – lubiehrubie.pl