Hrubieszów: Wymiana nagłośnienia w Kinie HDK

W tym roku Hrubieszowski Dom Kultury przygotowuje się do wykonania nagłośnienia kinowego nowej generacji, na które dofinansowanie w kwocie 73 tys. zł. pozyskał z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w Warszawie.

Reklamy

 

Hrubieszowskie kino funkcjonuje od 1987 roku. Do 2013r. w kinie HDK filmy wyświetlane były na projektorach analogowych. Forma dystrybucji tego rodzaju taśm była dosyć ograniczona, kopie były trudno dostępne i niestety wytwarzane dopiero kilka miesięcy po premierze w związku, z czym filmy docierały do naszego miasta ze sporym opóźnieniem. Ich jakość obrazu i dźwięku pozostawiała wiele do życzenia.

Pracownicy Hrubieszowskiego Domu Kultury od 2 lat intensywnie pracują nad pozyskaniem środków na modernizację kina.

W 2014 roku realizowaliśmy zadanie inwestycyjne – modernizacja kabiny projekcyjnej i wymiana ekranu. Koszt całej inwestycji wyniósł 144 000 zł. Zadanie zostało sfinansowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej w Warszawie, Gminę Miejską Hrubieszów oraz Hrubieszowski Dom Kultury. W ramach tej inwestycji wymieniono ekran kinowy, wykonano nową instalację elektryczną, wentylacje, klimatyzację, nowe okienka projekcyjne i inne roboty budowlane zgodnie z parametrami obowiązującymi tego typu zadanie.  

W tym roku Hrubieszowski Dom Kultury przygotowuje się do wykonania nagłośnienia kinowego nowej generacji, na które dofinansowanie w kwocie 73 000 zł. pozyskał z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w Warszawie w ramach programu „Rozwój kin”. Pozostała kwota potrzebna do zrealizowania zadania zabezpieczona zostanie przez Gminę Miejską Hrubieszów oraz Hrubieszowski Dom Kultury.

Kolejnym krokiem do uruchomienia kina jest zakup aparatu cyfrowego 3D, co nastąpi jeszcze w tym roku.

Pierwszy film w Kinie HDK zostanie wyświetlony jesienią b.r.

Ale to nie koniec działań podjętych w celu unowocześniania kina.

W ramach Programów Operacyjnych Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na rok 2015, Hrubieszowski Dom Kultury złożył kolejny wniosek do PISF, tym razem o dofinansowanie zakupu i wdrożenia komputerowego systemu sprzedaży biletów w kasie kina. Czekamy na wyniki naboru.

 

 

Opracowanie: Magdalena Bień