Hrubieszów wystąpił ze Związku Gmin Ziemi Hrubieszowskiej i Związku Gmin Lubelszczyzny

Na ostatniej sesji, hrubieszowscy radni zdecydowali o wystąpieniu Hrubieszowa ze Związku Gmin Ziemi Hrubieszowskiej i Związku Gmin Lubelszczyzny.

Reklamy

 

Uzasadniając obie przedstawione radnym uchwały, władze Hrubieszowa stoją na stanowisku, że obecny zakres współpracy ze związkami należy uznać za pozorny i nieprzynoszący żadnych efektów.

Gmina Miejska Hrubieszów członkiem Związku Gmin Ziemi Hrubieszowskiej była od 2001 roku. Obecnie współpraca miasta ze związkiem polega głownie na:

– opłacaniu składek członkowskich (w 2019 roku z budżetu Gminy Miejskiej Hrubieszów na rzecz Związku Gmin Ziemi Hrubieszowskiej tytułem składki członkowskiej przekazano kwotę 5 370,90 zł; równocześnie związek udzielił Gminie Miejskiej pomocy finansowej na organizację XXIV Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego – Hrubieszów 2019 w kwocie 5 000 zł. Podobnie było w roku 2018),

– otrzymywaniu dofinansowania ze związku do wydarzeń kulturalnych i sportowych organizowanych przez Miasta na jego wniosek.

Członkiem Stowarzyszenia pod nazwą Związek Gmin Lubelszczyzny, Gmina Miejska Hrubieszów była od 1999 roku. W 2019 roku z budżetu Gminy Miejskiej Hrubieszów na rzecz Związku Gmin Lubelszczyzny tytułem składki członkowskiej wydatkowano 6 266,05 zł.

W uchwałach zaproponowano wystąpienie Gminy Miejskiej Hrubieszów z obu związków z końcem 2020 roku.