Hrubieszów: Za nami pierwsze posiedzenie Rady Pożytku Publicznego

W piątek 16 września w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyło się pierwsze posiedzenie Gminnej Rady Pożytku Publicznego. Rada jest organem opiniodawczo – doradczym Burmistrza w zakresie działalności organizacji pożytku publicznego.

Reklamy


W skład dziesięcioosobowej Rady weszło sześć osób reprezentujących organizacje pozarządowe: Małgorzata Cios, Edyta Dobosz-Maciuk, Anna Kozar, Marianna Warzybok, Roman Gumiela i Ernest Lipski, a ponadto przedstawiciele Rady Miejskiej Tomasz Wojciech Antoniuk i Leszek Tarnawski oraz Marta Majewska i Agnieszka Wróblewska reprezentujące Burmistrza. 

Do zadań Rady należy m.in. opiniowanie projektów strategii rozwoju miasta, opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych współpracy z organizacjami pozarządowymi, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej, a organizacjami pozarządowymi oraz w sprawach dotyczących zadań publicznych.

Podczas posiedzenia zgodnie z porządkiem obrad głównym celem było ukonstytuowanie się prezydium Rady i wybór jej władz – przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

W wyniku tajnego głosowania na przewodniczącego Gminnej Rady Pożytku Publicznego wybrany został Roman Gumiela. wiceprzewodniczącym została Małgorzata Cios, a sekretarzem Anna Kozar.



źródło i fot. UM Hrubieszów