Hrubieszów: Za nami XXII Sesja Rady Powiatu

W dniu 14 września 2017 r. o godz. 10 00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie odbyła się XXII sesja Rady Powiatu.

Reklamy

 

Po odśpiewaniu Hymnu Narodowego, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Barczuk stwierdzając prawomocność obrad otworzył posiedzenie. Podczas uroczystości na ręce Radnej Danuty Kozłowskiej został przekazany Dyplom Uznania od Marszałka Województwa Lubelskiego za działalność społeczną i edukacyjną. Następnie Starosta Józef Kuropatwa przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między sesjami.

Na sesji rozpatrzone zostałay następujące uchwały:

  • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz zmian w uchwale budżetowej na 2017 r.,
  • w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umorzenia, odraczania lub rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Hrubieszowskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym,
  • w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umorzenia, odraczania lub rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Hrubieszowskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym,
  • w sprawie zmiany uchwały określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Hrubieszowskim na 2017 r.,
  • w sprawie wspólnej realizacji projektu „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju”     w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Uchwały po wcześniejszym pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisje Rady zostały poddane pod głosowanie i przyjęte. Na tym obrady zakończono.

 

źródło: Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie