Hrubieszów: Za przedszkole zapłacisz przelewem

że od 1 marca 2019 r. we wszystkich miejskich przedszkolach opłaty za przedszkole mogą być dokonywane w formie gotówkowej w przedszkolach lub przelewem na podane przez przedszkola numery kont bankowych.

Reklamy

 

Urząd Miasta Hrubieszowa poinformował, że od 1 marca 2019 r. we wszystkich miejskich przedszkolach opłaty za przedszkole mogą być dokonywane: 

  • w formie gotówkowej w przedszkolach (w określone dni u intendentki),
  • przelewem na podane przez przedszkola numery kont bankowych (do dnia 15-tego każdego miesiąca).

Z uwagi na to, że opłata za przedszkole składa się z dwóch części – opłaty za dodatkowe świadczenia i usługi opiekuńczo – wychowawcze wykraczające poza podstawę programową (tzw. stawka godzinowa) i opłaty za wyżywienie – płatności należy dokonywać na dwa odrębne konta bankowe w Banku Pekao SA, osobno za wyżywienie i za godziny.

Każde miejskie przedszkole posiada odrębne rachunki bankowe do przyjmowania wpłat za stawki godzinowe i za wyżywienie.

Konta do wpłat stawki godzinowej:

  • Przedszkole Nr 1 – 25 1240 2829 1111 0010 3703 9610
  • Przedszkole Nr 2 – 83 1240 2829 1111 0010 3704 1961
  • Przedszkole Nr 3 – 29 1240 2829 1111 0010 3704 1769
  • Przedszkole Nr 5 – 27 1240 2829 1111 0010 3704 3066

 Konta do wpłat za wyżywienie:

  • Przedszkole Nr 1 – 52 1240 2829 1111 0010 3704 9794
  • Przedszkola Nr 2 – 93 1240 2829 1111 0010 3705 0123
  • Przedszkole Nr 3 – 50 1240 2829 1111 0010 3705 1188
  • Przedszkole Nr 5 – 87 1240 2829 1111 0010 3705 0716

Przy dokonywaniu wpłat przelewem należy pamiętać o wpisaniu w tytule przelewu „godziny za miesiąc/rok” lub „wyżywienie za miesiąc/rok” oraz podać imię i nazwisko dziecka i grupę.

Szczegółowe zasady wnoszenia opłat zawarte są w poniższej „Informacji dla rodziców o wpłatach na konto bankowe”. Informacja dostępna jest również we wszystkich przedszkolach.

 

Do pobrania: 

Informacja dla rodziców o wpłatach na konto bankowe (427.25KB)

 

źródło: UM Hrubieszów