Hrubieszów: Za złamanie zasad kwarantanny grozi mandat karny w wysokości 5 tys. Komunikat Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Każdy obywatel wjeżdżający na terytorium RP musi poddać się dwutygodniowej kwarantannie. Istnieje bezwzględny zakaz opuszczania miejsca kwarantanny! Za jego złamanie grozi mandat karny w wysokości 5 tys. zł.

Reklamy

 

Czas trwania kwarantanny wynosi minimum 14 dni.

Należy pozostać w miejscu kwarantanny dopóki nie uzyska się zezwolenia od stacji sanitarno – epidemiologicznej na jej opuszczenie. O długości kwarantanny decyduje lekarz.

Należy dbać o zachowanie czystości. Powierzchnie np. stoły, krzesła, poręcze łóżek, klamki, deskę w ubikacji, krany w umywalce i przedmioty (np. telefon, czajnik itp.) należy regularnie czyścić środkami myjącymi i dezynfekującymi.

Należy unikać spotykania się z innymi osobami znajdującymi się w miejscu kwarantanny, a jeśli to niemożliwe zachować bezpieczny odstęp wynoszący 1,5 – 2 m. (bezwzględnie nie należy zapraszać gości).

W czasie kwarantanny należy przestrzegać zasad higieny (unikać dotykania oczu, nosa i ust; zakrywać zgięciem łokcia lub chusteczką usta i nos podczas kaszlu lub kichania).

Należy często myć i dezynfekować ręce, zwłaszcza korzystając ze wspólnych pomieszczeń, takich jak łazienka czy kuchnia.

Należy prowadzić samoobserwację – codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia, w tym występowanie objawów grypopodobnych (wysoka temperatura, złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel). Termometr przed użyciem i po użyciu należy zdezynfekować płynem do dezynfekcji dostępnym w miejscu kwarantanny.

W przypadku zaobserwowania u siebie takich objawów jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Hrubieszowie – kontakt w godzinach urzędowania tel. 84 696 41 51 oraz całodobowo kom. 509 671 579.

Osoba objęta kwarantanną ma obowiązek zadbać we własnym zakresie o odpowiedni zapas żywności, leków itp. (posiłki, środki czystości może zapewnić np. rodzina, znajomi, sąsiedzi będący w kontakcie telefonicznym) przekazanie wyposażenia należy odbyć bezkontaktowo (np. zostawić przed drzwiami).

Tylko i wyłącznie w sytuacji kiedy osoba, w szczególności starsza, samotna, niepełnosprawna nie jest w stanie własnym staraniem zapewnić sobie gorącego posiłku lub produktów żywnościowych, taką pomoc przyznaje miasto na podstawie art. 48b ustawy o pomocy społecznej. Kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Hrubieszowie – pon. – pt. w godz. 7:30 – 15:30 tel. 84 696 55 60.

Pomoc w postaci interwencji kryzysowej w celu przywrócenia równowagi psychicznej oraz specjalistycznego poradnictwa psychologicznego w formie rozmowy telefonicznej udzielana będzie przez: Punkt Interwencji Kryzysowej w Hrubieszowie, przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie pod nr tel. 84 664 15 17 w godzinach pracy Centrum oraz 512 075 772 w godzinach 7:30 – 19:00.

Ze względu na podwyższone zagrożenie epidemiologiczne, odpady należy zbierać do opakowania wewnętrznego złożonego z przeznaczonego na odpady worka jednorazowego użycia, który po wypełnieniu i zamknięciu jest umieszczany w drugim worku.

W sprawach bieżących należy kontaktować się telefonicznie z przedstawicielem Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Hrubieszowie: tel. 84 696 23 80 wew. 49 lub wew. 27.

Kontrolę odbywania kwarantanny przeprowadzać będą policjanci, których obowiązkiem jest sprawdzanie, czy osoba poddana kwarantannie przebywa w miejscu jej odbywania. Policjanci będą co najmniej raz na dobę kontrolować miejsce pobytu osoby objętej kwarantanną.

Za złamanie zasad kwarantanny grozi mandat karny w wysokości 5 tys. zł!

 

info: UM Hrubieszów