Hrubieszów: Zakończono budowę elektrowni fotowoltaicznej na terenie Stacji Uzdatniania Wody

W ostatnich dniach lutego 2020 roku zakończyły się prace na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Hrubieszowie, gdzie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wybudowało elektrownię fotowoltaiczną.

Reklamy

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Hrubieszowie, z myślą ograniczaniu rosnących kosztów energii elektrycznej, wybudowało elektrownię fotowoltaiczną o mocy zainstalowanej 0,200 MWp. Wyprodukowana w niej energia wykorzystywana będzie w całości na potrzeby własne Stacji Uzdatniania Wody.

Wartość inwestycji wyniosła 686 800,61 zł netto (844 764,75 zł brutto).

Jest to kolejne z zadań zrealizowanych w ramach projektu pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno – ściekowej w Hrubieszowie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), dla którego Instytucją Wdrażającą jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

 

info, wideo. PGKiM

 


 

Zobacz też:

WIADOMOŚCI – Fotowoltaika na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Hrubieszowie

WIADOMOŚCI – Hrubieszów: Nowy samochód do monitoringu sieci kanalizacyjnej