Hrubieszów: Zamiast kąpieliska – „miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli”

Dziś hrubieszowscy radni podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie w tym sezonie letnim dwóch miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.

Reklamy

 

Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli to wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych, wykorzystywany do kąpieli nie będący zarazem kąpieliskiem. To rozwiązanie jest kompromisem wobec tych miejsc, które z różnych przyczyn nie spełniają norm kąpieliska, ale dopuszcza się je do kąpieli, np. ze względu na konieczność zorganizowania obozów, wydarzeń kulturalnych połączonych z kąpielą czy też innych form rekreacji. Zgodę na utworzenie takiego miejsca może wyrazić jedynie rada gminy stosowną uchwałą.

Rada Miejska w przypadku, gdy nie jest uzasadnione utworzenie kąpieliska, może wyrazić, w drodze uchwały zgodę na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, funkcjonującego przez okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym.

Uchwała pozwoli na ewentualne utworzenie dwóch miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, zlokalizowanych na rzece Huczwie pomiędzy mostem na ulicy Ciesielczuka, a stadionem HOSiR. Organizatorem będzie Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

5 maja 2020 r. Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hrubieszowie, jako organizator, złożył wniosek o wyrażenie zgody na utworzenie dwóch miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, zlokalizowanych nad Huczwą. Miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli będą funkcjonowały w okresie od 15 czerwca 2020 r. do 14 lipca 2020 r. oraz od 15 lipca 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r.

Urząd Miasta, po dokonaniu weryfikacji złożonego wniosku, przekazał go wraz z projektem uchwały Rady Miejskiej do zaopiniowania Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie – właścicielowi wód oraz właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska i Państwowemu Powiatowemu Inspektoratowi Sanitarnemu.

Miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli będą możliwe do utworzenia po wydaniu pozytywnej oceny przez te instytucje.

 

Projekt uchwały wraz z lokalizacją miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli >>

 

 


 

Zobacz też:

WIADOMOŚCI – Hrubieszów: Kąpielisko na Huczwie będzie za rok?

WIADOMOŚCI – Hrubieszów: Bakterie E.coli w Huczwie na kąpielisku przy Ciesielczuka

WIADOMOŚCI – Ruszyły prace przy kąpielisku na Huczwie