Hrubieszów: Zaniedbane chodniki powiatowe

16 stycznia w Spółdzielczym Klubie Kultury Słoneczko, odbyło się wspólne zebranie mieszkańców osiedli Polna, Kolejarz i Piłsudskiego.

Reklamy

 

W czasie spotkania przyjęło m.in. wniosek zobowiązujący starostę hrubieszowskiego do podjęcia niezbędnych kroków w celu zabezpieczenia środków na remont ulicy i chodnika przy Polnej, a także kompleksowego opracowania planu remontów tej ulicy z chodnikami w roku obecnym i latach następnych.

– Mieszkańcy są zbulwersowani, tym że starosta Józef Kuropatwa niedostatecznie dba o swoje drogi i nie prowadzi transparentnej polityki w tym zakresie – wyjaśnia Tomasz Wojciech Antoniuk, przewodniczący zarządu osiedla Polna i radny miejski. – Dziwi nas również lekceważenie problemu i arogancja kierownika Powiatowego Zarządu Dróg, który na nasze zebranie nie przybył, chociaż był zaproszony.

Reklamy

Zarząd osiedla Polna od wielu lat walczy o remont chodnika i ulicy Polnej. Protokoły z zebrań zarządu i mieszkańców osiedla z postulatami każdorazowo składane są w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie. 

 

Fot. LubieHrubie.pl (zdjęcia wykonano w kwietniu 2016 roku)

 


 

Zobacz też:

Artykuł w Kronice Tygodnia – Za remonty – po połowie

Hrubieszów: Czy osiedle Polna zasługuje na dobre drogi i chodniki?