Hrubieszów: Zaśpiewali piosenki partyzanckie

7 lipca 2018 roku w Klubie 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego odbyły się eliminacje powiatowe Festiwalu Piosenki Partyzanckiej.

Reklamy

 

W dniu 7 lipca 2018 roku w Klubie 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego odbyły się eliminacje powiatowe Festiwalu Piosenki Partyzanckiej, zorganizowane przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość Koło Rejonowe w Hrubieszowie przy współudziale Klubu 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego.

Na początku prezes miejscowego Koła Rejonowego ŚZŻAK pani Kamila Maślanka powitała licznie przybyłą publiczność, wykonawców oraz jury konkursu. Wśród przybyłych zaproszonych gości, swoją obecnością imprezę uświetnili: Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość, jednocześnie poseł na Sejm RP pan Sławomir Zawiślak, z-ca Prezesa ŚZŻAK Okręg Zamość por. Andrzej Jaroszyński, dowództwo 2 HPR reprezentował mjr Jacek Wiszniewski, natomiast powiatową Państwową Straż Pożarną komendant kpt. Piotr Gronowicz, placówkę Straży Granicznej w Dołhobyczowie reprezentował z-ca komendanta mjr Marcin Jóżwiak natomiast Straż Miejską w Hrubieszowie Tadeusz Wdowiak.

Pani prezes Kamila Maślanka serdecznie powitała również: prezesa Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego pana Jerzego Krzyżewskiego, przewodniczącego PiS na powiat hrubieszowski, jednocześnie radnego Rady Powiatu pana Radosława Maksymowicza, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Hrubieszowie panią inspektor Grażynę Bolewską, prezes Środowiska Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK w Hrubieszowie panią Grażynę Mirską, prezes Koła Rejonowego ŚZŻAK w Mirczu panią Marię Małek, prezes Koła Rejonowego ŚZŻAK w Trzeszczanach panią Irenę Olszewską, przedstawiciela Nadleśnictwa Strzelce pana Kazimierza Kowalskiego.

Następnie powitała uczestniczące 5 zespołów wokalno – instrumentalnych, 4 solistów oraz jury eliminacji, w osobach: pan Tomasz Książek – przewodniczący jury, pani Wiesława Badach i Jerzy Bałakut – członkowie.

W dalszej części przewodniczący jury przedstawił regulamin i zasady punktacji wykonań utworów przez solistów i zespoły.

Następnie pan Marek Maciejczyk, pracownik Klubu 2 HPR odpowiedzialny za sprawy medialne imprezy, przedstawiał poszczególnych wykonawców oraz tytuły utworów.

Każdy występ był burzliwie oklaskiwany przez publiczność.

Po zakończonych eliminacjach i obradach jury, głos zabrał prezes ŚZŻAK Okręg Zamość Sławomir Zawiślak, który wyjaśnił sens i znaczenie przeprowadzania tego typu imprez i organizowania przeglądów i festiwali upamiętniających historię i bohaterstwo naszych przodków. Następnie przewodniczący jury pan Tomasz Książek przedstawił laureatów w poszczególnych kategoriach.

 

W kategorii solistów:

Pierwsze miejsce oraz nagrodę 400 zł – Karolina Marchlewska

Drugie miejsce oraz nagrodę 300 zł – Katarzyna Bryk

Trzecie miejsce oraz nagrodę 250 zł – Jagoda Maciejczyk.

 

W kategorii zespołów:

Pierwsze miejsce oraz nagrodę 400 zł – Zespół „Na jeden Raz” z miejscowości Mieniany

Drugie miejsce oraz nagrodę 300 zł – Zespół „Druga młodość” ze Strzyżowa

Trzecie miejsce oraz nagrodę 250 zł – Zespół „Biedronki” ze Ślipcza.

 

Nagrody ufundowane przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość oraz Klub 2 HPR wręczali – prezes ŚZŻAK Okręg Zamość,poseł na Sejm RP pan Sławomir Zawiślak oraz Szef Sekcji Wychowawczej 2 HPR – mjr Jacek Wiszniewski . Do podziękowań i gratulacji dla wykonawców dołączyli pani prezes Kamila Maślanka oraz przewodniczący jury pan Tomasz Książek.

W dalszej części przeglądu prezes Koła Rejonowego ŚZŻAK w Hrubieszowie pani Kamila Maślanka podziękowała publiczności oraz zaproszonym gościom za czynne zaangażowanie w tę patriotyczną imprezę, dowództwu i Klubowi 2HPR za współorganizację imprezy. Serdecznie gratulowała laureatom i życzyła dalszych sukcesów.

Na zakończenie wszyscy wykonawcy i zaproszeni goście upamiętnili swój udział na festiwalu wspólnymi pamiątkowymi zdjęciami.

 

Prezes Koła Rejonowego ŚZŻAK w Hrubieszowie

Kamila Maślanka


fot. Organizatorzy