Hrubieszów: Zawody użyteczno – bojowe pododdziałów Obrony przed Bronią Masowego Rażenia

19 kwietnia w rejonie strzelnicy garnizonowej przeprowadzone zostały zawody użyteczno – bojowe dla pododdziałowych zespołów Obrony przed Bronią Masowego Rażenia hrubieszowskiego pułku.

Reklamy

 

Każdy zespół liczył 6 żołnierzy.

Konkurencje, w których rywalizowali uczestnicy zawodów to między innymi: nakładanie maski przeciwgazowej na czas, pokonywanie pieszo odcinka terenu skażonego o długości ok. 0,5 km,  strzelanie w maskach w postawie leżącej oraz wykrywanie w powietrzu fosforoorganicznych środków trujących w stężeniach niebezpiecznych za pomocą przyrządu rozpoznania chemicznego.

Zespoły, które osiągnęły najlepsze wyniki, otrzymały dyplomy z gratulacjami od Dowódcy Pułku.

Zawody zorganizowała i przeprowadziła Pani por. Kamila Płaskowicka – oficer sztabu pułku.

 

Zdjęcia >>

 

Tekst i zdjęcia: 2.hpr