Hrubieszów: Zebranie mieszkańców osiedla Jagiellońskie

Zarząd osiedla Jagiellońskie w Hrubieszowie zwołuje na dzień 25 kwietnia 2019 r. (czwartek), zebranie mieszkańców osiedla, na którym ma być dokonany wybór zarządu i przewodniczącego zarządu.

Reklamy

 

Zebranie odbędzie się o godz. 17.30 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Hrubieszowie Filia nr 4, przy ul. Unii Horodelskiej 19.

 

Proponowany porządek zebrania:

1) otwarcie Zebrania Mieszkańców;

2) przyjęcie porządku Zebrania Mieszkańców;

3) sprawozdanie Zarządu Osiedla z działalności w okresie mijającej kadencji;

4) wybór władz samorządu mieszkańców;

a) wybór Przewodniczącego Zarządu Nr 7 ;

b) wybór członków Zarządu osiedla;

5) dyskusja, wolne wnioski;

6) zakończenie zebrania.

 

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający stwierdzenie tożsamości.

 

(UM)