Hrubieszów: Zebranie mieszkańców Osiedla Nr 1 „Pobereżany”

Zarząd Osidla nr 1 „Pobereżany” zaprasza wszystkich mieszkańców osiedla na coroczne zebranie.

Reklamy

Zebranie odbędzie się 25 listopada 2022 r. (piątek) o godzinie 17.00 w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Zamojskiej 16.

Proponowany porządek zebrania :

Reklamy

­

1. Otwarcie zebrania.

2. Przyjęcie porządku zebrania.

3. Sprawozdanie Zarządu Osiedla z działalności za 2021 r.

4. Informacje Burmistrza Miasta o założeniach budżetu na 2023 r.

5. Dyskusja.

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie zebrania.

­

Przewodniczący Zarządu Osiedla

Bogdan Patkowski


Zobacz też:

Hrubieszów: Trwa nabór do Służby Więziennej

Hrubieszów: Trwa nabór do Służby Więziennej


Zerknij na Instagram →