Hrubieszów: Zebranie mieszkańców osiedla Pobereżany

Planowane na dzień 15 października 2021 r. zebranie mieszkańców osiedla Pobereżany, zostało przeniesione na dzień 19 października 2021 r.

Reklamy

Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 1 „Pobereżany” Bogdan Patkowski informuje, że planowane na dzień 15 października 2021 r. (piątek) zebranie mieszkańców osiedla, zostało przeniesione na dzień 19 października 2021 r.(wtorek) z przyczyn niezależnych od Zarządu.

Zebranie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 3, przy ul. Zamojskiej 16, o godzinie 16:00.

­

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania.

2. Przyjęcie porządku zebrania.

3. Sprawozdanie Zarządu Osiedla z działalności za 2019 i 2020 r.

4. Informacja Burmistrza o założeniach budżetu miasta na 2022 rok.

5. Dyskusja, wolne wnioski.

6. Zakończenie zebrania.

­

Bogdan Patkowski

(fot. lubiehrubie.pl)


Zobacz też:

Hrubieszów: Szpital poszukuje specjalisty psychoterapii uzależnień

Hrubieszów: Szpital poszukuje specjalisty psychoterapii uzależnień