3 października 2023

Hrubieszów: Zgłoś jubilatów długoletniego pożycia małżeńskiego

Pary małżeńskie, które przeżyły wspólnie co najmniej 50 lat, mogą otrzymać od Prezydenta RP medal za długotrwałe pożycie małżeńskie.

Reklamy

 

Z wnioskiem o nadanie medalu mogą wystąpić zarówno sami jubilaci, jak i dzieci, wnuki, a nawet przyjaciele pary. 

Zgłoszenia dla par zameldowanych na pobyt stały na terenie miasta i gminy Hrubieszów, przyjmowane są osobiście lub drogą pocztową w Urzędzie Stanu Cywilnego w Hrubieszowie, ul. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” 1, 22-500 Hrubieszów, a także elektronicznie na adres e-mail: usc@miasto.hrubieszow.pl.

Reklamy

Przyjmowanie zapisów zaczynamy z rocznym wyprzedzeniem. Zachęcamy do zgłaszania uczestników jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego.

Więcej informacji w tej sprawie można otrzymać w Urzędzie Stanu Cywilnego w Hrubieszowie osobiście lub telefonicznie pod numerem 84 696 23 80, w. 25.

Reklamy

 

USC w Hrubieszowie