Hrubieszów: Zmarła Stanisława Burda

Odeszła od nas Pani Stanisława Burda, nauczycielka szkół hrubieszowskich, wybitna poetka. Pogrzeb odbędzie się w Hrubieszowie, we wtorek 7 maja.

Reklamy

 

Wyprowadzenie z prostektorium o godz 13.45 i Msza w Kościele Św. Mikołaja w Hrubieszowie.

Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

 

***

 

Stanisława Burda z d. Michałek urodziła się 03.10.1930 r. w Zakrzowie, woj. małopolskie. Ukończyła szkołę średnią w Tarnowie. W latach 1951-53 studiowała filologię polską w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Magisterium uzyskała w 1966 r. w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie.

Od 1954 r. związana z Ziemią Hrubieszowską. Przez 48 lat pracowała jako polonistka w szkołach średnich w Hrubieszowie. Decyzją Kuratora Okręgu Szkolnego w Lublinie, z dniem 14.10.1973 r. powołana została na stanowiskoprofesora szkoły średniej. Jednocześnie była animatorem ruchu recytatorskiego i teatralnego. Była również ławnikiem i społecznym kuratorem sądowym.

Za pracę dydaktyczną, działalność kulturalno-oświatową i publicystyczną otrzymała wiele nagród, m.in. Nagrody Ministerstwa Kultury i Sztuki (1970,1972,1973), Ministerstwa Oświaty (1972,1976), nagrodę im. T.Nocznickiego (1976). Odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką Recytatora i in. Jest członkiem Związku Literatów Polskich oraz Polish American Poets Academy.

 

(ŁM)

 


 

Zobacz też:

http://informator.hrubie.pl/ludzie/burda-stanislawa

WIADOMOŚCI – Piękny Jubileusz Stanisławy Burdy 

WIADOMOŚCI – „Ogrody milczenia” – promocja nowego tomiku poezji Stanisławy Burdy 

WIADOMOŚCI – Złoty Wawrzyn Literacki dla Stanisławy Burdy

WIADOMOŚCI – Promocja tomiku Stanisławy Burdy