Hrubieszów: Żołnierze złożyli przysięgę [ZDJĘCIA]

28 sierpnia, w 2 Hrubieszowskim Pułku Rozpoznawczym im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, odbyła się przysięga elewów III turnusu dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

Reklamy

Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, którą celebrowali – ks. prałat ppłk Andrzej Puzon oraz proboszcz parafii ks. Marek Kuśmierczyk.

Dalsza część obchodów odbyła się na placu apelowym hrubieszowskich koszar. Dowódca jednostki płk Jakub Garbowski przyjął meldunek od dowódcy uroczystości mjr Agnieszki Gduli, dokonał przeglądu pododdziałów oraz przywitał żołnierzy i zaproszonych gości.

Reklamy

Najważniejszą częścią uroczystości była przysięga elewów, którą w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej przyjął dowódca pułku. Zaszczytu złożenia ślubowania na sztandar jednostki dostąpili: szer. Kacper Kojder, szer. Tomasz Szczerbik. szer. Filit Wiejacki, szer. Paweł Szumczycha. Błogosławieństwa bożego młodym żołnierzom udzielił ks. prałat ppłk. Andrzej Puzon.

Pułkownik Jakub Garbowski w swoim przemówieniu podkreślił, że przysięga wojskowa to integralna część narodowej tradycji wpisana w historię oręża polskiego. W imieniu swoim i kolegów szer. Kacper Kojder podziękował przełożonym za włożony trud i wysiłek podczas przygotowania do przysięgi wojskowej. Żołnierze wyróżniający się podczas szkolenia – szer. Filip Wiejacki, szer. Maciej Petryk zostali wyróżnieni przez dowódcę jednostki listami gratulacyjnymi.

Na zakończenie uroczystości odbyła się defilada pododdziałów oraz pojazdów będących na wyposażeniu jednostki.

­


ZDJĘCIA:

­

źródło i fot. 2 Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy


Zobacz też:

Przysięga w hrubieszowskim pułku [ZDJĘCIA]

Przysięga w hrubieszowskim pułku [ZDJĘCIA]


Zerknij na Instagram →