Hrubieszów: Zwolnienia z podatku od nieruchomości

Hrubieszowscy przedsiębiorcy, którym płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z COVID-19 mogą starać się o zwolnienie z podatku od nieruchomości oraz o przedłużenie terminu jego płatności.

Reklamy

Przedsiębiorcy, którym płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z COVID-19 mogą starać się o zwolnienie z podatku od nieruchomości za okres od 1 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. oraz o przedłużenie terminu płatności II raty podatku od nieruchomości za 2020 r. dla osób fizycznych, V i VI raty podatku od nieruchomości za 2020 r. dla osób prawnych.

Przedsiębiorca, aby skorzystać ze wspomnianego zwolnienia musi być podatnikiem podatku od nieruchomości i na przedmiotowej nieruchomości prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

1) przygotowywania i podawania posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.10.A);

2) prowadzenia usług związanych z konsumpcją i podawaniem napojów (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.30);

3) prowadzenia usług związanych z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.02.Z);

4) prowadzenia usług związanych z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z);

5) prowadzenia usług związanych z działalnością salonów tatuażu i piercingu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.09.Z);

6) prowadzenia usług hotelarskich w rozumieniu art.3 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. Z 2019 r. poz.238 z późn.zm.).

Natomiast przedsiębiorca, aby skorzystać z przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości musi być podatnikiem od nieruchomości.

Szczegółowe informacje udzielone są w Urzędzie Miasta Hrubieszów, pokój nr 12 lub pod nr tel. 84 696 23 80 w. 58.

info: UM Hrubieszów