Hrubieszowscy kolekcjonerzy w hołdzie żołnierzom Polski niepodległej 1918-1920 roku

W dniu 25 listopada, na co miesięcznym spotkaniu członków Hrubieszowskiego Klubu Kolekcjonera, jednogłośnie została podjęta uchwała o odbudowie 26 mogił żołnierzy polskich, poległych na Ziemi Hrubieszowskiej w latach 1918 – 1920, w tym także mogiła sierż. pil. Mieczysława Obrębowicza.

Reklamy

 

Polegli żołnierze zostali pochowani na cmentarzu parafialnym w Hrubieszowie. Mogiły te zostaną odbudowane wspólnie z parafią pw. Ducha Św., pod patronatem władz wojewódzkich.

Naszym zadaniem jest opracowanie dokumentacji historyczno – projektowej oraz otrzymanie 4 pozwoleń na ich odbudowę od: Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Instytutu Pamięci Narodowej, Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie i Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie.

Już mamy pełną dokumentację sierż .pil. Mieczysława Obrębowicza. W tym tygodniu dostaniemy również wstępny kosztorys wykonawczy.

Odrestaurowane mogiły będą pokryte i obudowane szarym granitem, podobnie jak mogiły Kolejarzy. Co do krzyży, czy będą te same czy z granitu, ustalimy to w późniejszym terminie. Cała infrastruktura będzie wyłożona kostką granitową

W skład powołanego Społeczny Komitet Odbudowy wejdą przedstawiciele naszych władz samorządowych, historycy, służby mundurowe oraz dyrektorzy szkół.

Z tej okazji zostanie również wydana kartka okolicznościowa, ponadto odbędą się koncerty temu poświęcone. Już niektórzy hrubieszowscy artyści – malarze wyrazili swój akces w tym naszym przedsięwzięciu, poprzez przekazaniem jednej ze swoich prac, którą można będzie zakupić podczas licytacji. Liczymy na naszych hrubieszowskich handlowców i przedsiębiorców, którzy szczodrze zasilą ten zaszczytny cel.

Przewidywany czas wykonania to 15 sierpnia 2019 lub 11 listopada 2019 roku.

Jeśli Szanowni Państwo będą mieli jakieś uwagi, zapytania, podajemy telefon kontaktowy 728 204 888.

Poniżej artykuły o pilotach, historii lotnictwa – 4 Eskadra Wywiadowcza, zdjęcia mogił. Serdeczne podziękowania należą się naszemu koledze, Ryszardowi Nowakowi, za udostępnienie pięknej historii lotnictwa i samych lotników. Należy dodać, że nasz kolega jest zapalonym pasjonatem modelarstwa lotniczego.

 

Mieczysław Z.

 

Artykuły:

Mieczysław Obrębowicz >>

Henryk Rybka >>

Eskadra rozpoznawcza 1 >>

Eskadra rozpoznawcza 2 >>

Eskadra rozpoznawcza 3 >>

Eskadra rozpoznawcza 4 >>

Eskadra rozpoznawcza 5 >>