Hrubieszowscy „Strzelcy” przy Prezydencie RP

HrubieszówTomaszów Lubelski

Reklamy

W sobotę, dn. 16 V 2009 r. Jednostka Strzelecka 2020 z Hrubieszowa uczestniczyła w uroczystościach związanych z wizytą ostatniego prezydenta RP na uchodźstwie Pana Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Tomaszowie Lubelskim.

Ze strony w/w jednostki – www.js2020.zafriko.pl

Pan Prezydent przebywał cały dzień w Tomaszowie Lub., w trakcie którego odwiedził Zakład produkcyjny RST „Roztocze” gdzie właściciel, Pan Roman Rak oprowadził Pana Prezydenta i pokazał jeden z najnowocześniejszych i najprężniej rozwijających się przedsiębiorstw w Tomaszowie Lubelskim.

Później Pan Prezydent przejechał na teren cmentarza wojennego 1939 roku gdzie znajdują się mogiły żołnierzy Polskich poległych w Bitwach Tomaszowskich. Podczas składania przez Pana Prezydenta, wieńca na grobie generała Tadeusza Piskora Wartę honorową zaciągnęli strzelcy z jednostek 2019 z Tomaszowa Lub. i 2020 z Hrubieszowa, Rekonstruktorzy z Biłgorajskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej, harcerze oraz ułani z Ochotniczego Szwadronu Ułanów Ziemi Tomaszowskiej.

Kolejnym punktem programu była uroczysta sesja Rady Miasta, na której został wręczony Prezydentowi akt nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Tomaszów Lubelski. Zanim Pan Prezydent udał się na sesję dokonał uroczystego przeglądu stowarzyszeń mundurowych do apelu stawiły się :

Jednostka strzelecka 2019 z Tomaszowa Lubelskiego
Jednostka strzelecka 2020 z Hrubieszowa
Biłgorajskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej
harcerze z Hufca ZHP w Tomaszowie Lubelskim
Ochotniczy Szwadron Ułanów Ziemi Tomaszowskiej

Następnym etapem było zwiedzanie miasta i wówczas Pan Prezydent złożył wieniec na Pomniku upamiętniającym żołnierzy Armii Krajowej i tu również zaciągnięta została warta honorowa, stąd udał się do muzeum im. dr Janusza Petera gdzie zwiedził wystawę poświęconą historii II wojny światowej na ziemi tomaszowskiej w tym bitew pod Tomaszowem Lub w 1939 r. a następnie przeszedł do harcówki hufca ZHP.
Przez strzelców i rekonstruktorów Pan Prezydent został pożegnany gromkim okrzykiem „Na cześć Pana Prezydenta” trzykrotnie HURRA .

***

Ze strony Wikipedia

Ryszard Kaczorowski

ur. 26 listopada 1919 w Białymstoku – ostatni prezydent RP na Uchodźstwie od śmierci swego poprzednika Kazimierza Sabbata, zmarłego nagle 19 lipca 1989 w Londynie, do 22 grudnia 1990, gdy przekazał insygnia władzy prezydenckiej Lechowi Wałęsie w dniu jego zaprzysiężenia na prezydenta III RP. Równolegle z Ryszardem Kaczorowskim funkcję prezydenta (w kraju) pełnił generał armii Wojciech Jaruzelski. Itd…

Wybrał i opracował – mak

Na zdjęciu – Hrubieszowscy „Strzelcy” aby przygotować się do udziału w różnych uroczystościach i być gotowym do obrony Ojczyzny systematycznie szkolą się w tym zakresie.

zobacz zdjęcia >>

Hrubieszow LubieHrubie 2009