29 września 2023

Hrubieszowska Cerkiew: Święto św. Męczenników i Wyznawców Ziemi Hrubieszowskiej

W Sobotę Paschalną 11 maja 2013 r. odbyły się w Hrubieszowie w cerkwi pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny uroczystości inaugurujące nową tradycję liturgiczną. Ordynariusz diecezji arcybiskup Abel podarował hrubieszowskiej świątyni ikonę św. Męczenników i Wyznawców Ziemi Hrubieszowskiej.

Reklamy

Na ikonie znalazły się postacie świętych związanych z Hrubieszowszczyzną: św. kapłan-męczennik Sergiusz (Zacharczuk), św. Roman Wyznawca (Medwid’), św. kapłan-męczennik Bazyli (Martysz), św. diakon Leoncjusz (Strociuk), św. Kira (Oboleńska). Centralna postacią ikony będzie św. Roman Wyznawca (Medwid’), gdyż w ikonie umieszczona zostanie cząsteczka jego relikwii. 

Jednocześnie z inicjatywy duchownego z Charkowa o. archimandryty Nikodema (Syłko), proboszcza cerkwi Ozierańskiej Ikony Matki Bożej, do hrubieszowskiej cerkwi przekazana zostanie ikona Bogarodzicy w srebrnej ryzie, upamiętniająca cudowne zjawisko wydzielania wonnego oleju przez ikonę Matki Bożej w pobliskim Prehoryłem w 1936 r. 

Reklamy

Na tegorocznych uroczystościach ustanowione zostało nowe diecezjalne święto upamiętniające zarówno św. Męczenników i Wyznawców Ziemi Hrubieszowskiej, jak też wydzielanie wonnego oleju w Prehoryłem. Święto obchodzone będzie 2 maja każdego roku. 

Uroczystościom przewodniczył metropolita winnicki i barski Symeon z Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego. Obecny był również ofiarodawca ikony – o. archimandryta Nikodema (Syłko).

Reklamy

W czasie uroczystości Order św. Równej Apostołom Marii Magdaleny za zasługi dla Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego otrzymali: II stopnia – Marek Balawejder oraz III stopnia –  Krzysztof Paradowski  (przedstawiciele Orlen Gaz).

 

Źródło: cerkiew.pl