Hrubieszowska harcerska adoracja w Zamojskiej Katedrze

5 kwietna w godzinach wieczornych w Katedrze Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej odbyła się adoracja Harcerzy z terenu diecezji.

Reklamy

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Związku Harcerstwa Polskiego, Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej i Zawiszaków.

Byliśmy także i my. Hufiec ZHP Hrubieszów reprezentowała grupa 40 zuchów, harcerzy i instruktorów. Razem wspominaliśmy druha Wicka i patrzyliśmy w przyszłość.

Reklamy

W spotkaniu uczestniczyły jednostki: 3 WDH Hrubieszów, Próbna WDH Hrubieszów, 16 WDH Strzyżów, Próbna WDH Moniatycze, 16 WDH Czerniczyn, 15 WDH Husynne, 2 WDH SG Horodło, Harcerski Klub Łączności SP8ZHY oraz instruktorzy: pwd Agata Mucha, pwd Małgorzata Hanc, dh Anna Łazorczyk, phm Monika Wołos, phm Leszek Wołos oraz Organizator – nasz Kapelan ks. Artur Sokół.

 

Info i fot. ZHP Hufiec Hrubieszów