14 czerwca 2024

Hrubieszowska komenda Straży Pożarnej po termomodernizacji – ZDJĘCIA

Zakończono prace budowlane związane z poprawą efektywności energetycznej obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie.

Reklamy

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie zakończyła prace związane z realizacji projektu pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej obiektów KP PSP w Hrubieszowie” w ramach działania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

W związku z prowadzonymi pracami termomodernizacyjnymi dwóch budynków  oraz zainstalowaniem instalacji fotowoltaicznej, Komenda Powiatowa PSP uzyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 407 805,34 zł.

Reklamy

Pozostałe środki wymagane jako wkład własny, pochodzą z budżetu Wojewody Lubelskiego.

Zrealizowany projekt pozwoli na zmniejszenie emisyjności CO2, a tym samym podniesiony zostanie czynnik ekonomiczny w postaci oszczędności utrzymania obiektów komendy.

Reklamy

info i fot. KP PSP w Hrubieszowie

Zobacz też:

Hrubieszowska komenda Państwowej Straży Pożarnej